МЕМОРАНДУМ
між Редакцією газети «Новини Закарпаття» та громадською організацією «Наш Рід»

про медіальне партнерство

          Громадська організація «Наш Рід» (смт Ясіня, Рахівського району, Закарпатської області) та
Редакція газети «Новини Закарпаття» (м. Ужгород, Закарпатської області),

          – керуючись намірами поширювати та пропагувати серед широкої громадськості Закарпатської області: інформаційно-аналітичні, історично-краєзнавчі й національно-патріотичні практики власної діяльності;
          – з метою організації та розширення співпраці між громадськими інституціями, фізичними та юридичними особами нашого краю; 
          – виходячи із загальнополітичного курсу України щодо інтеграції до європейських інституцій та з урахуванням позитивних факторів розвитку загальноєвропейських процесів у таких сферах, як: інформаційно-аналітичні, історично-краєзнавчі й національно-патріотичні, домовились об’єднати власні зусилля в наступному:

  1. Сторони погоджуються на взаємний обмін інформацією про власну, поточну діяльність, в інформаційно-аналітичних, історично-краєзнавчих та національно-патріотичних сферах, з метою ознайомлення: своїх читачів та членів й друзів Родини про таку, з подальшим розміщення такої в Інтернеті, на веб-сторінках кожної зі Сторін. Обмін інформаціями відбуватиметься в електронному виді.
  1. Сторони, за власною ініціативою, будуть запрошувати одна одну на організовувані масові заходи, як-то: Свято газети, Дні відкритих дверей, Зустрічі Роду, Експедиції Роду тощо, з метою пропаганди та залучення до участі у таких мироприємствах своїх читачів та членів й друзів Родини, а також земляків та гостей краю.
  1. Сторони ініціюватимуть організацію та проведення спільних заходів, з метою пропаганди власної, статутної діяльності, а також на підтримку загальнополітичного курсу України щодо інтеграції до європейських інституцій, з урахуванням факторів розвитку загальноєвропейських процесів у таких сферах, як: інформаційно-аналітичні, історично-краєзнавчі й національно-патріотичні.
  1. Сторони домовляють про пропагування діяльності одна одної з використанням усіх, власних та наявних можливостей, виходячи з потреб та з урахуванням актуальності сьогодення. При цьому, Сторони можуть призначити відповідального за таку діяльність та взаємини одна з одною, про що, письмово – інформують іншу Сторону.
  1. Меморандум укладається з метою здійснення подальшої співпраці між Сторонами, а також – через можливу підготовку Договору про медіальне партнерство й співробітництво. Така підготовка здійснюється робочими групами, які можуть утворюватися кожною Стороною, окремо. 
  1. Меморандум складається у двох оригінальних примірниках, які підписуються уповноваженими особами Сторін.