МЕМОРАНДУМ
між Ужгородським консалтинговим центром та IASEED

  • Автор запису:
  • Категорія запису:Меморандуми

про інформаційно-аналітичну, маркетинг-консалтингову та інвестиційно-бізнесову співпрацю

          Ужгородський консалтинговий центр (м. Ужгород, Закарпатської області, Україна) та
          Інформаційно-аналітична служба «Європейсько-східний діалог» (IASEED, м. Прага, Чеська Республіка)

          – керуючись намірами організовувати/здійснювати маркетинг-консалтингову діяльність серед підприємницьких структур Закарпатської області;          
          – виходячи з необхідності інвестиційно-аналітичної роботи в інвестиційно-бізнесовій сфері краю, в тому числі й з метою залучення іноземних інвестицій;
          – з метою активізувати вже наявну інформаційно-аналітичну, маркетинг-консалтингову та інвестиційно-бізнесову співпрацю між громадськими інституціями, фізичними та юридичними особами й державними органами влади та управління;
          – виходячи із загальнополітичного курсу України щодо інтеграції до європейських інституцій, з урахуванням загальноєвропейських процесів, що намітились в інвестиційно-бізнесовій сфері, Сторони домовились об’єднати власні зусилля у наступному: 

  1. Сторони погоджуються на взаємний обмін інформацією про власну, поточну діяльність, в інформаційно-аналітичній, маркетинг-консалтинговій та інвестиційно-бізнесових сферах, з метою ознайомлення широкого загалу про таку, з подальшим розміщення такої в Інтернеті, на веб-сторінках кожної зі Сторін. Обмін інформаціями відбуватиметься в електронному виді. 
  1. Сторони, за власною ініціативою, будуть запрошувати одна одну на організовувані масові заходи, як-то: робочі зустрічі (засідання, наради, дні відкритих дверей, річниці), фестивалі, експедиції, семінари, конференції тощо, з метою пропаганди та залучення до участі у таких заходах своїх співробітників, партнерів, громадськість, а також земляків та гостей краю.
  1. Сторони ініціюватимуть організацію та проведення спільних заходів, з метою пропаганди власної, статутної та іншої діяльності, а також – на підтримку загальнополітичного курсу України щодо інтеграції до європейських інституцій, з урахуванням факторів розвитку загальноєвропейських процесів у таких сферах, як: інформаційно-аналітичній, маркетинг-консалтинговій та інвестиційно-бізнесовій. 
  1. Сторони домовляються, що пропагуватимуть діяльність одна одної з використанням усіх, власних та наявних можливостей, виходячи з потреб та з урахуванням актуальності сьогодення. При цьому, Сторони можуть призначити відповідального за таку діяльність та взаємини одна з одною, про що, письмово – інформують іншу Сторону. 
  1. Меморандум укладається з метою здійснення подальшої співпраці між Сторонами. Така підготовка здійснюється робочими групами, які можуть утворюватися кожною Стороною, окремо. 
  1. Меморандум складається у двох оригінальних примірниках, які підписуються Сторонами або уповноваженими особами Сторін.