МЕМОРАНДУМ між ГО «Закарпатський обласний центр розвитку сільського туризму» та ГО «Наш Рід»

  • Автор запису:
  • Категорія запису:Меморандуми

про етнографічно-фестивальну, історично-краєзнавчу, культурно-просвітницьку та національно-патріотичну співпрацю

          Громадська організація «Наш Рід» (смт. Ясіня, Рахівського району, Закарпатської області) та 
          Громадська організація «Закарпатський обласний центр розвитку сільського туризму» (ЗОЦРСТ)
          – керуючись намірами поширювати та пропагувати серед широкої громадськості Закарпатської області: етнографічно-фестивальні, історично-краєзнавчі, культурно-просвітницькі й національно-патріотичні практики власної діяльності та 
          – з метою організації й розширення співпраці між громадськими інституціями, фізичними та юридичними особами нашого краю, а також
          – виходячи із загальнополітичного курсу України щодо інтеграції до європейських інституцій та з урахуванням позитивних факторів розвитку загальноєвропейських процесів у таких сферах, як: етнографічно-фестивальній, історично-краєзнавчій, культурно-просвітницькій та національно-патріотичній домовились об’єднати власні зусилля в наступному:

  1. Сторони погоджуються на взаємний обмін інформацією про власну, поточну діяльність, в етнографічно-фестивальній, історично-краєзнавчій, культурно-просвітницькій та національно-патріотичній сферах, з метою ознайомлення: своїх членів та широкий загал про таку, з подальшим розміщення такої в Інтернеті, на веб-сторінках кожної зі Сторін. Обмін інформаціями відбуватиметься в електронному виді. 
  1. Сторони, за власною ініціативою, будуть запрошувати одна одну на організовувані масові заходи, як-то: Фестивалі, Дні відкритих дверей, Зустрічі Роду, Експедиції Роду тощо, з метою пропаганди та залучення до участі у таких заходах своїх членів, широку громадськість та членів й друзів Роду, а також земляків та гостей краю.
  1. Сторони ініціюватимуть організацію та проведення спільних заходів, з метою пропаганди власної, статутної діяльності, а також на підтримку загальнополітичного курсу України щодо інтеграції до європейських інституцій, з урахуванням факторів розвитку загальноєвропейських процесів у таких сферах, як: етнографічно-фестивальній, історично-краєзнавчій, культурно-просвітницькій та національно-патріотичній. 
  1. Сторони домовляються, що пропагуватимуть діяльність одна одної з використанням усіх, власних та наявних можливостей, виходячи з потреб та з урахуванням актуальності сьогодення. При цьому, Сторони можуть призначити відповідального за таку діяльність та взаємини одна з одною, про що, письмово – інформують іншу Сторону. 
  1. Меморандум укладається з метою здійснення подальшої співпраці між Сторонами, а також – через можливу підготовку Договору про глибше партнерство й співробітництво. Така підготовка здійснюється робочими групами, які можуть утворюватися кожною Стороною, окремо. 
  1. Меморандум складається у двох оригінальних примірниках, які підписуються уповноваженими особами Сторін.