З розширенням сфер бізнесу у краї та через збільшенням кількості приватних компаній та фірм – виникла потреба у власній, діловій структурі якою і стала Спілка підприємців Закарпаття (скорочено – СПЗ), яка була створена у статусі громадської організації та зареєстрована 6 травня 1994 року (Свідоцтво № 052).
          Засновниками СПЗ виступили чотири фізичні особи, які мали власні компанії або були менеджерами, а саме: 
          – Греньо Михайло – власник Концерну “Крокус”;
          – Ключевський Юрій – співвласник Агентства нерухомості “Газда”;
          – Коваль Сергій – керівник Страхової компанії “Гарант” та
          – Лізак Констянтин – директор ТОВ “Сервус” а пізніше директор Юридичної компанії “Газда-Консалтинг”,
які 28 квітня 1994 року й проголосували та прийняли Статут Спілки підприємців Закарпаття та подали необхідні документи для реєстрації СПЗ до Управління юстиції Закарпатської ОДА.
          Основною метою діяльності новоствореної Спілки було: сприяти плідній діяльності підприємницьких структур краю, надання дійової допомоги підприємцям та захист інтересів бізнесу області. Натомість, Спілка базувала свою діяльність на таких принципах:
          – сприяння та підтримка малого бізнесу;
          – єдності  інтересів та зусиль членів Спілки у вирішенні виробничих та соціальних питань підприємців, впровадження нових технологій, створення нових робочих місць та інше.
          У своїй діяльності Спілка мала такі цілі:
          – створювати сприятливі умови для плідної діяльності підприємницьких структур області;
          – надавати дійову допомогу підприємствам та організаціям усіх форм власності;
          – сприяти справі розвитку підприємництва та покращення умов діяльності, як підприємств, установ  та організацій області, так і поодиноких підприємців  регіону. 
          Спілка вважала своїм завданням: 
          – координування діяльності підприємницьких структур області;
          – організацію та здійснення обміну професійною, науковою та господарською інформацією, в тому числі, шляхом забезпечення необхідними нормативними документами, професійною та науковою літературою;
          – налагоджування зв’язків  та взаємодія з іншими професійними колами краю, інших адміністративно-теріторіальних одиниць України, країн близького та дальнього зарубіжжя шляхом організації наукових поїздок, форумів, конференцій, симпозіумів, тощо;
          – створення фондів підтримки своїх програм (в т.ч. благочинних).
          Членами Спілки могли бути як фізичні так і юридичні особи, які згідно законодавства України не обмежені у правоздатності, сплачують вступні  та членські внески. Тобто, Спілка була відкритою для індивідуальних та колективних членів, які визнають положення Статуту Спілки і бажають діяти у відповідності до його статей. 
          Крім того, Спілка отримала право створювати на території Закарпаття та за його межами філії та представництва, регіональні відділення (місцеві структури) а також Спілки згідно з діючим законодавством. 

Повідомлення про створення Спілки підприємців Закарпаття, яке оприлюднила угорськомовна газета краю "Карпаті ігоз со", 4 червня 1994 року

          Через значний інтерес до новостворюваного, громадського об’єднання бізнесу, вже у травні 1994 року, до Статуту Спілки було внесено низку змін та доповнень, які дещо впорядковували структуру організації та уможливлювали задовільнити попит на міськрайонні осередки, які почали активно створюватись за сприяння СПЗ, практично по всьому Закарпаттю.  Так, було конкретизовано склад Правління Спілки, куди ввійшли: Президент, два Віце-президенти, Голова ревізійної комісії Спілки та Голови відділень Спілки. Була дозволена кооптація дійсних членів Спілки до складу Правління, за відповідною процедурою а також уточнено компетенцію Правління, яке ставало, фактично постійно діючим органом Спілки. 
          Звичайно, що життя вносило певні корективи у діяльність всієї Спілки та роботу її органів, що добре видно по низці документів, які оприлюднюємо.
          Натомість, очевидно, що потенціал Спілки підприємців Закарпаття, яка були чи не найпершим громадським утворенням ділових людей краю – далеко не вичерпаний. 

          Інформацію підготував, Віце-Президент
          Спілки підприємців Закарпаття (1994-2000)
          Юрій Ключевський

Окремі документи Спілки підприємців Закарпаття

Беззмінним Президентом СПЗ, з 28 квітня 1994 року був Гриньо Михайло, якого з 6 червня 2021 року, до жалю – вже немає серед нас. Про активного підприємця та палкого любителя краю – в короткому відеоролику. 

Відтворити відео