Освоєння випуску ПЕТ-преформ

НА БАЗІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МАРГІТ”

          Аналітичний проект щодо освоєння випуску пет-преформ в другій половині 1990-х років був рідкістю для Закарпаття. Саме в той час до нас звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю “Маргіт”, яке мало намір розливати мінеральні води на власній виробничій базі, а саме в селі Солочин Свалявського району де й були свердловини.
          Ця компанія, яка сьогодні відома далеко за межами краю, зі статутним капіталом в 14 млн. грн, розливає мінеральні води  “Лужанська 4” та “Лужанська 7”, які були відомі ще з 1800 років, правда за графів родини Шенборна з такими назвами, як: “Маргіт”, “Ержебет”, “Панонія-Жофія” (тепер “Лужанська 4”)…  
          Але тоді, в 90-х – саме з допомогою наших фахівців й було реалізовано освоєння пет-пляшкове бутелювання мінеральних вод Закарпаття. Матеріал оприлюднюється вперше.  

ЗМIСТ

Резюме

 

Розділ I. Характеристика Фірми

 

Розділ II. Опис продукції, що пропонується для виробництва

 

Розділ III. Аналіз ринку і концепція маркетингу

 

Розділ IV. План виробництва

 

Розділ V. Організаційний план

 

Розділ VI. Юридичний план

 

Розділ VII. Охорона навколишнього середовища

 

Розділ VIII. Фінансовий план

 

Розділ IX. Аналіз ризиків

 

РЕЗЮМЕ

Даний проект стосується освоєння випуску ПЕТ – преформ на базі Товариства з обмеженою відповідальністю “Маргіт”.

При реалізації проекту вартість ПЕТ – преформ  становитиме 0,07 дол. США, що на 10-20 % нижче ніж вартість аналогічної продукції конкурентів.

Для реалізації проекту необхідні фінансові надходження в розмірі 1500 тис. дол. США в тому числі 700 тис. дол. США для придбання лінії по виробництву ПЕТ – преформ, 300 тис. дол. США для придбання модуля (приміщення) в якому буде встановлена лінія, 300 тис. дол. США обігові кошти, 200 тис. дол. США на інші інвестиційні витрати.

Даний проект є ефективним.

Період окупності проекту – 23 місяці.

Основними ризиками проекту являються зменшення обсягу виробництва, збільшення витрат виробництва, інфляція та інше.

РОЗДІЛ I
Характеристика фірми

  1. Повна і скорочена назва: Товариство з обмеженою відповідальністю “Маргіт”, ТзОВ “Маргіт”.
  2. Код ЄДРПОУ – 22070231
  3. Юридична адреса: Україна, Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Зої Космодем’янської, 10
  4. Номер та дата реєстрації підприємства: № 22070231 від 15 січня 1996 р.

ТзОВ “Маргіт” має у своєму розпорядженні земельну ділянку площею 1 га, придатну для будівництва заводу по виготовленню ПЕТ – преформ.

Земельна ділянка розташована на відстані 2 км. від села Голубине Свалявського р-ну Закарпатської області. З північно-західної сторони ділянка прилягає до санаторію “Квітка полонини”, зі сходу та півдня її оточують схили гір.

РОЗДІЛ II
Опис продукції, що пропонується для виробництва

             Використання полімерної тари та упаковки дозволяє збільшити строки зберігання продукції, зменшити її втрати, скоротити трудові затрати при виробництві, зберіганні і транспортуванні харчової продукції та зокрема мінеральної води.

Даним проектом передбачається виробництво преформ з ПЕТ – гранулату для флаконів які використовуватимуться при розливі мінеральної води, це дасть можливість вивільнити значну кількість традиційних матеріалів – склотари, скоротити затрати праці на виготовлення продукції. 

РОЗДІЛ IІІ
Аналіз ринку і концепція маркетингу

Аналіз ринку збуту – один із найважливіших етапів підготовки бізнес-плану, від нього залежить успіх проекту.

В процесі підготовки бізнес-плану були вивчені можливості ринку збуту як в Закарпатській області, так і за її межами.

Пропозиції на ринку ПЕТ – преформ подано в таблиці 1.

Таблиця 1. Пропозиції на ринку ПЕТ – преформ

№ п/п

Технічні характеристики

флаконів (місткість, л)

Ціна

Фірма постачальник (виробник)
1.1,513 ц“Столетие 21”, Київ
2.1,59 ц“Факторум-сервіс”, Чехія
3.0,5-2,0від 6,5 ц“Л.І.А”, Київ
4.1,58,9 ц“Слалом”, Київ
5.1,58,1 цУкрагроупаковка, Київ
6.0,5-2від 6 ц“Вікторія-97”, Київ
7.0,53,25 ц“Інтерпласт”, Київ
8.0,5-1від 7,5 ц“Астур”
9.1,5-2від 9 ц“Астур”
10.1,58,7 ц“Інтерпласт”, Київ
11.1,5-29,5 ц“Конкурент”
12.210 ц“Конкурент”
13.асортиментвід 6 ц“Монада”, Київ
14.0,5 різні кольори5,5 ц“Формат-Україна”, Київ
15.1,5 різні кольори7,7 ц“Формат-Україна”, Київ
16.1,58,5 ц“Дієз-продукт”, Київ
17.1,5 синій колір9,1 ц“Дієз-продукт”, Київ
18.1,58,6 ц“А.К.О.”, Київ
19.1,56,5 ц“Leute LTD”, Польща
20.0,5-1,5від 6,5 ц“Преформа оптимум”, Москва
21.асортиментвід 6,0 ц“Солнечногорский завод преформ”, Москва
22.1,58,7 ц“Личаківський лев”, Львів

Основними покупцями продукції стануть підприємства України по розливу мінеральної води. Головна перевага даної продукції – помірні ціни при високій якості.

РОЗДІЛ IV
План виробництва

            Проектом передбачається виробництво преформ для ПЕТ – флаконів місткістю 1,5 л. Виготовлення преформ буде здійснюватися з ПЕТ – гранулату, пропозиції по закупці якого подано в Таблиці 2.

Таблиця 2. Пропозиції на ринку ПЕТ – гранулату

№ п/пВиробники

Ціна за 1 тону,

 дол. США

1.Лівія700
2.Німеччина1200
3.Росія1300

Основною сировиною для виготовлення ПЕТ – гранулату є поліетилен який отримують полімеризацією газоподібного ненасиченого вуглеводню-етилену, виділеного із продуктів термічного розпаду (крекінгу) нафти.

РОЗДІЛ V
Організаційний план

Вищим органом управління ТзОВ “Маргіт” є Рада Засновників.

До виключної компетенції Ради Засновників відносяться питання визначення основних напрямків соціального і виробничого (економічного) розвитку, затвердження планів і звітів  про їх виконання.

Після внесення обов’язкових платежів прибуток підлягає розподілу між засновниками.

Керівництво діяльністю підприємства здійснює Генеральний директор який приймається за контрактом Радою Засновників. Він самостійно вирішує питання діяльності підприємства, діє від його імені, має право підпису і розпоряджається майном підприємства, здійснює прийняття і звільнення працівників.

У відповідності з ринковою виробничою орієнтацією фірми Генеральний директор назначає комерційного директора, який веде питання збуту, маркетингу , і реклами продукції. Головний бухгалтер веде діяльність по складанню документальних звітів підприємства. Головний інженер здійснює керівництво по випуску преформу. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу являються загальні збори, які вирішують питання заключення колективного договору і порядку надання соціальних пільг працівникам ТзОВ “Маргіт” із фондів трудового колективу.

У Таблиці 3. показано прогнозний кількісний та якісний склад працівників підприємства по роках реалізації проекту, а також відомості про середню заробітну плату окремих категорій працівників.

Таблиця 3. Чисельність робітників і службовців

Кількість працівників
Ріk 1Ріk 2Ріk 3
Всього303030
в т.ч керівний персонал444
інженерно-технічний персонал555
виробничий персонал212121

Таблиця 4. Середня заробітна плата окремих категорій працівників

Категорія працівниківРіk 1 Ріk 2Ріk 3
1.КерІівний персонал300300300
2.Інженерно-технічний персонал200200200
3.Виробничий персонал100100100

РОЗДІЛ VI
Юридичний  план

Підприємство “Маргіт” представляє собою товариство з обмеженою відповідальністю і веде свою діяльність на основі закону України “Про підприємства України”, Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”  та відповідності  з іншими нормативними документами. Товариство являється юридичною основою і діє на основі Статуту та Установчого договору, має власне майно, самостійний баланс і розрахунковий рахунок.

РОЗДIЛ VII
Охорона навколишнього середовища

            Охорона природного середовища одна із найбільш актуальних проблем.

При переробці пластмас у вироби відбувається виділення газоподібних продуктів які забруднюють зовнішнє середовище. Даним проектом передбачено, що основна частина їх буде виловлюватися місцевими відсосами, інші будуть розчинятися системами загально обмінної вентиляції.

Викиди в атмосферу від виробництва ПЕТ – преформ не перевищать допустимих норм.

РОЗДІЛ VIII
Фінансовий план

Результати прогнозування виробництва та збуту по бізнес-плану обчислені та зведені в загальний фінансовий план, який в бізнес-плані подано наступними документами: звітом про прибутки та збитки, звітом про рух грошових коштів та іншим.

При підготовці вихідних даних для розрахунку бізнес-плану – «Фінансового плану» – прийнято наступні дані:

– Старт бізнес-плану – 01 серпня 1998 р.

– Передбачуваний термін реалізації бізнес-плану – 3 роки.

Для усунення впливу на вартісні показники фактору інфляції всі розрахунки зроблено в доларах США, користуючись для перерахунків в національну валюту України даними прогнозів валютного курсу

Таблиця 5. Прогноз обсягу реалізації (з ПДВ)

 

Вид

 

Рік 1

 

 

Рік 2

 

Рік 3

продукції

Обсяг реалізації,

тис.шт.

Ціна

дол.

США

Сума

дол.

США

Обсяг реалізації,

тис.шт.

Ціна

дол.

США

Сума

дол.

США

Обсяг реалізації,

тис.шт.

Ціна

дол.

США

Сума

дол.

США

Преформи для 1,5 л. ПЕТ-флак.250000,071750600000,074200600000,074200

Таблиця 6. Прямі витрати на об’єм реалізованої продукції

По роках реалізації проектуРіk 1Рік 2Рік 3

собівартість

1 ПЕТ – преформи,

дол. США  

реалізація в натурі,

тис.шт.

витрати,

тис.дол. США

 

собівартість

1 ПЕТ – преформи,

дол. США  

реалізація в натурі,

тис.шт.

витрати,

тис.дол. США

 

собівартість

1 ПЕТ – преформи,

дол. США  

реалізація в натурі,

тис.шт.

витрати,

тис.дол. США

 

Прямі матеріальні затрати0,036250009000,0366000021600,036600002160
Прямі трудові затрати0,00225000500,002600001200,00260000120
Всього прямі витрати0,038 9500,038 22800,038 2280

 
Таблиця 7. План прибуткiв (тис. дол. США)

ПОКАЗНИКИРік 1Рік 2Рік 3
1. Виручка від реалізації продукції175042004200
2. Податок на добавлену вартість292700700
3. Чистий обсяг продажу (1-2)145835003500
4. Прямі матеріальні затрати90021602160
5. Прямі трудові затрати50120120
6. Валовий прибуток (3-5-6)50812201220
7. Операційні витрати60150150
8. Амортизація409696
9. % за користування кредитом
10. Прибуток від реалізації408974974
11. IІерший прибуток40120120
12. Балансовий прибуток (10+11)44810941094
13. Податок на прибуток, 30 %134328328
14. Чистий прибуток314766766

 
Таблиця 8. Баланс грошових потоків в розрізі видів потоків (тис.дол. США)

ПОКАЗНИКИРік 1Рік 2Рік 3
1. Виручка від реалізації продукції175042004200
2. Інший прибуток40120120
3. Прямі матеріальні затрати90021602160
4. Прямі трудові затрати50120120
5. Операційні витрати60150150

6. Податки:

– ПДВ

– податок на прибуток

426

292

134

1028

700

328

1028

700

328

7. Баланс грошових потоків по оперативній діяльності (стор. 1+2-3-4-5-6)354862862
8. Інвестиційні затрати1500
9. Баланс грошових потоків по проекту1500
10. Власні кошти (кошти кредитора)1500
11. Повернення коштів кредиторам
12. Повернення власних коштів
13. Оплата %  за користування кредитом
14. Виплата частки прибутку– 314– 766– 766
15. Баланс грошових потоків по фінансовій діяльності1186
16. Грошові кошти на початок року40136
17. Грошові кошти на кінець року40136232

РОЗДІЛ ІХ
 Аналіз ризиків

При підготовці  бізнес-плану по випуску ПЕТ – преформ  проаналізовано можливість виникнення ряду критичних ситуацій, які можуть негативно вплинути на даний бізнес.

Основними видами ризиків, пов’язаними з реалізацією проекту являються:

а) ризик істотної затримки початку реалізації проекту;

б) ризик несвоєчасного налагодження обладнання та пусконалагоджувальних робіт;

в) ризик невиходу на заплановані об’єми випуску продукції у зв’язку з падінням попиту, високим рівнем конкуренції;

г) ризик невиходу на заплановані ринки збуту;

д) ризик зниження запланованого рівня чистого прибутку у зв’язку з підвищенням рівня експлуатаційних затрат, зниженням прогнозованого рівня цін на преформи, зміною податкової системи і збільшенням ставок податкових платежів та інше.

Підготовлено фахівцями Gazda Group,
Ужгород, 1998 рік