Анкета

Додаток
до статті “Роль соціології туризму у транскордонному співробітництві”

АНКЕТА* 
соціологічного опитування туристичних компаній та фірм України і країн Вишеградської групи з метою вивчення питань інвестиційної привабливості та потенціалу туристичного руху в Україні 

 

Питання опитування

Показники

Примітка

кіль-кість

рівень/стан

поганий

середній

добрий

1.

Наявність прикордонних туристичних маршрутів та зон відпочинку

     

2.

Інфраструктурний рівень (якісно-кількісний) прикордонних туристичних маршрутів та зон відпочинку

     

3.

Наявність прикордонних кластерів, кооперативів, рівень кооперації

     

4.

Співвідношення показників виїзного/ в’їзного туризму (в %)

     

5.

Співвідношення по – казників виїзного туризму до прикордонних туристичних маршрутів усередині країни (в %)

     

6.

Співвідношення кількості клієнтів виїзного/в’їзного туризму (в туристах/особах)

     

7.

Співвідношення кількості клієнтів виїзного туризму до прикордонних туристичних маршрутів усередині країни (в туристах-особах) 

     

8.

Середня вікова категорія туристів компанії («від» – «до», у примітках)

     

9.

Вік туристів компанії, років: до 25, 26-45, 46- 90 (у %, у примітках)

     

10.

Туристи: жінки у співвідношенні до чоловіків (у %, у примітках)

     

11.

Середня тривалість та вартість туру (ціна/ днів, у примітках)

     

12.

Рівень сприятливого бізнес-клімату в туристичній сфері прикордоння (ліцензування, бюрократизація сфери, дозвільні перепони тощо)

     

13.

Рівень залучення інвестиційного капіталу у власний бізнес (в % до власного вкладу)

     

14.

Кадрове забезпечення власного бізнесу (фаховий рівень працівників та практичний досвід компанії) 

     

15.

Рівень інформаційного забезпечення власного бізнесу (наявний веб-ресурс, онлайн комунікація, користування послугами ТІЦ тощо) 

     

* дані анкети будуть використані тільки для внутрішнього користування