Заснування та реєстрація суб’єктів господарювання в Чеській Республіці

правова база та заснування

          Вказаний огляд було підготовлено фахівцями Українсько-чеської інформаційно-аналітичної служби GAZDA GROUP в 2003 році та розміщено в Бібліотеці на Інтернет-ресурсі, в серії: «Умови підприємництва в Чеській Республіці». 
          В огляді розглядаються не тільки питання створення чи ліквідації юридичної особи для ведення підприємництва але й подається перелік основнихзаконодавчо-нормативних актів, які діяли в Чеській Республіці на той час.
          Огляд складається з трьох частин:
          1. Правова база та умови застування.
          2. Правові форми підприємництва та необхідні документи для реєстрації. 
          3. Умови припинення існування підприємства. 
          Крім того, вказана законодавча база, що регулює підприємництво в Чеській Республіці.   

Правова база та умови застування

В цьому розділі розглядаються питання щодо юридичних підстав створення суб'єкта підприємницької діяльності а також, наприклад, хто може бути засновником новостворюваної юридичної особи.

Правові форми підприємництва та необхідні документи для реєстрації

Цей розділ присвячено формам підприємницької діяльності та умовам заснування, включаючи й перелік необхідних документів.

Умови припинення існування підприємства

А ось тут, мова йде про ліквідацію юридичної особи, припинення підприємства, скасування реєстрації та виключення такого з Торгового реєстру Чеської Республіки.