Компанія "Фінексперт-Закарпаття"

          Роздержавлення вимагало не тільки фахівців з питань приватизації але й оцінщиків майна державних підприємств, долей в статутних фондах власників акціонерних товариств та майна вже приватизованих підприємств і їх активів. Фактично з початком ринкових перетворень, в різних регіонах України почали виникати компанії, які переймались оцінкою нерухомості, як приватних осіб (квартир, будинків, гаражів, земельних ділянок) так й державних а пізніше й роздержавлених підприємств (наприклад, цілісних майнових комплексів). З часом вказана діяльність сформувалась в експертну оцінку майна, майнових та немайнових (наприклад, інтелектуальні власність, гудвіл тощо) прав а також – бізнесу. Логічно, що найбільша потреба у вищевказаних інституціях ринку була в тих регіонах, де була значна частка об’єктів та майна, які підлягали роздержавленню, й звичайно, у столиці України – Києві.
          Однією з перших місцевих компаній, яка почала надавати послуги з експертної оцінки майна стало товариство з обмеженою відповідальністю “Фінексперт-Закарпаття”, яке було створено й зареєстровано в лютому 1996 року. Засновниками товариства виступили дві закарпатські та одна івано-франківська компанії, а саме:
          – товариство з додатковою відповідальністю трастова компанія “Газда-Інвест”, з долею в 30% та внеском в розмірі 11 250 грн;
          – товариство з обмеженою відповідальністю “Рахів-Аудит” , з долею в 30% та внеском в розмірі 11 250 грн;
          – товариство з обмеженою відповідальністю “Фінексперт” , з долею в 40% та внеском в розмірі 15 000 грн.
          ——————————–
          Всього: 37 500 гривень

          Варто зауважити, що в процесі створення Компанії, зацікавлені сторони, які й виступили її засновниками – вже мали неабиякий досвід подібної діяльності. Це стосується не тільки Трастової компанії “Газда-Інвест” але й ТОВ “Рахів-Аудит”, яке надавало місцевим компаніям ліцензовані послуги з аудиту та ТОВ “Фінексперт”, яке вже діяло певний час на території сусідньої, Івано-Франківської  області, надаючи аналогічні послуги місцевому бізнесу.
          Свою діяльність з експертного оцінювання майна, майнових і немайнових прав та бізнесу на території України, Компанія “Фінексперт-Закарпаття” здійснювала на підставі отриманого Сертифікату ФДМ України та Українського товариства оцінювачів за № 788. З часом, Компанія стала й платником податку на додану вартість – ПДВ. За роки діяльності Компанія надала низку експертиз (оцінок) для сотень замовників. І все це здійснювалось задовго до прийняття Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, який почав діяти в країні лише з середини 2001 року.
          З часом, вищенаведений закон почав “обростати” нормативними актами та “правилами”, які нерідко лобіювались зацікавленими сторонами, що призводило до певної чехарди та непорозумінь на по-суті протекціоністському ринку експертної оцінки. Підтвердженням цього є – чисельні зміни та доповнення, не тільки до вже згадуваного закону але й виникнення, наприклад, низки наказів Фонду Держмайна, які переймались оцінювачами та які суттєво зарегулювали ринок послуг за цією позицію, як правило з єдиною метою – “доїти” бізнес, через різного роду: ліцензії, дозволи, кваліфікаційні сертифікати тощо. Так, для отримання “сертифікату оціночної діяльності”, була вимога “навчатись” у цілій низці “акредитованих” закладах, які виникали швидше аніж самі компанії з оцінки, як-то: УКШ – Українська комерційна школа; МІБ – Міжнародний інститут бізнесу; Центр післядипломної освіти підприємства “Далекс-Експерт”; МЦПІМ – Міжнародний центр приватизації, інвестицій і менеджменту; ІКЦ УТО – Колективне підприємство “Інформаційно-консультаційний центр” Українського товариства оцінювачів; ККН – Київський коледж нерухомості; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; ХЦНТЕІ – Харківський центр науково-технічної та економічної інформації; ХОПНТЕІ – Харківське орендне підприємство науково-технічної та економічної інформації; Національний університет водного господарства та природокористування. Правда, це вже дещо інша тема…
          Вищенаведене а також завершення процесів приватизації та зменшення числа відкритих акціонерних товариств й, відповідно, потенційних замовників – суттєво зменшило число замовників й привело до скорочення пропозицій на ринку експертної оцінки, що й позначилось на діяльності Компанії “Фінексперт-Закарпаття”. Отже, з виконанням статутних завдань, через майже двадцять шість з половиною років роботи на українському ринку, ТОВ “Фінексперт-Закарпаття”, як юридична особа припинила свою діяльність (за спрощеною процедурою припинення) про що 18.04.2012 було здійснено запис з цього приводу за номером: 1 324 172 0006 001177. А вже у жовтні 2017 року Компанії було анульовано й свідоцтво (220849107015) платника ПДВ.

Окремі документи ТОВ "Фінексперт-Закарпаття"