Механізм реалізації угоди про взаємне працевлаштування громадян України та Чеської Республіки

          З власної Бібліотеки Gazda Group – черговий проект, який було підготовлено фахівцями UCIAS ще в 2005 році, як Механізм реалізації Угоди про взаємне працевлаштування громадян України та Чеської Республіки, який було розміщено в серії: Умови підприємництва в Чеській Республіці.
         Вказаний Механізм був актуальним, позаяк сама Угода між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про взаємне працевлаштування громадян України та громадян Чеської Республіки, яка була прийнята ще в 1996 році та в подальших Протоколах не містила саме механізму, який і було нами розроблено. Текст оприлюднюється вперше але без додатків.

          Реалізація Угоди та принципів про взаємне працевлаштування громадян України та громадян Чеської Республіки здійснюватиметься:


          з Української сторони – Державним центром зайнятості Міністерства праці України,
          з Чеської сторони – Управлінням служб працевлаштування Міністерства праці та соціальних справ.

І. Загальні положення

1.1. Працевлаштування громадян України на території Чеської Республіки здійснюється Кримським Республіканським, обласними, Київським, Севастопольським міськими центрами зайнятості.
1.2. Працевлаштування громадян України здійснюється відповідно до ліміту (встановлюється щорічно) та на основі:
а) особисто поданої заяви бажаючого працювати;
б) заявок Управління Міністерства праці України та дозволу Державного центру зайнятості.
1.3. Громадяни України можуть отримати роботу на території Чеської Республіки тільки на підставі дозволу на працевлаштування та візи.
1.4. Робота на території Чеської Республіки може надаватись громадянину України:
а) на довгостроковий період до одного року з можливим продовженням цього строку, але не більше як на один рік;
б) на короткостроковий період (сезонні роботи) до шести місяців один раз протягом календарного року.
(Необхідне уточнення терміну “короткостроковий” через нові норми Закону No 326/1999 Сб. “Про перебування іноземців на території Чеської Республіки та про зміни в деяких законах”. Мова йде про візи до 90 днів і більше 90 днів, тобто  на один рік, або 365 днів.).
1.5. Працевлаштування на території Чеської Республіки можливе лише за згодою громадянина України та на підставі укладеної з ним трудового договору.
1.6. Працевлаштування на території Чеської Республіки може здійснюватись і на підставі контрактів між суб’єктами господарської діяльності України та Чеської Республіки.
1.7. Підбір робітників та спеціалістів – громадян України, бажаючих працювати, здійснюється за такими варіантами:
а) “нульовий”(0) – роботодавець сам підібрав працівників;
б) “перший” (1) – роботодавець провів підбір працівників через посередника або свого уповноваженого;
в) “другий” (2) – Державна служба зайнятості України, за заявкою роботодавця, самостійно здійснила підбір (або запропонувала із власного банку даних)  працівників.

1.8. Терміни:
1.8.1. Ліміт кількість громадян України, яких можна працевлаштувати в Чеській Республіці. Ліміт сторонами обумовлюється щорічно.
1.8.2. Заявка – встановленої форми документ Управління Міністерства праці України, який заповнюється бажаючим працювати чи роботодавцем (або його представником),  чи посередником.
1.8.3. Дозвіл – встановленої форми документ Державного центру зайнятості України, який видається бажаючим працювати чи роботодавцю (або його представнику),  чи посереднику.
1.8.4. Дозвіл на працевлаштування – встановленої форми документ Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки, який направляється Кримському Республіканському, обласним, Київському, Севастопольському міським центрам зайнятості.
1.8.5.   Віза – законодавчо встановлений дозвіл на право перебування (в’їзду, та виїзду) на території Чеської Республіки.
1.8.6. Довгостроковий період – працевлаштування працівників терміном до одного року, як правило, для виконання  кваліфікованої роботи.
1.8.7. Короткостроковий період – працевлаштування працівників терміном до шести місяців протягом одного календарного року для виконання переважно сезонних та допоміжних робіт,  насамперед у сільському господарстві, лісництві, будівництві та у сфері громадського харчування.
1.8.8. Трудовий договір – це письмова угода між фізичною особою –  громадянином України та:
а)  юридичною особою – резидентом України, який направляє  працівників до Чеської Республіки чи виступає посередником;
б) юридичною особою – резидентом Чеської Республіки, який сам виступає в ролі роботодавця, або через свого уповноваженого, про виконання фіксованого обсягу робіт за визначений час і заздалегідь обумовлену плату.
1.8.9. Контракт – це письмова угода, що укладається між юридичними особами України та Чеської Республіки про працевлаштування громадян. Юридична особа – резидент України, може виступати в ролі:
а) роботодавця, який безпосередньо працевлаштовує громадян України в Чеській Республіці;
б) посередника або уповноваженого роботодавця Чеської Республіки, який виступає в ролі замовника робочої сили. В Контракті вказуються кількість працівників та спеціалістів, необхідні професійний та фаховий рівень кожного, а також про виконання фіксованого обсягу робіт за визначений час і заздалегідь обумовлену плату.
1.8.10. Посередник – фізична чи юридична особа, резидент або нерезидент України, які мають відповідний дозвіл Міністерства праці України на діяльність з працевлаштування громадян.
1.8.11. Уповноважений – фізична чи юридична особа, як правило резидент України, яка уповноважена замовником та представляє його інтереси по відбору та оформленню документів на працевлаштування громадян України в Чеській Республіці.
1.8.12. Роботодавець – фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент), яка має потребу в кваліфікованих працівниках та спеціалістах, для виконання своїх статутних завдань.
1.8.13. Банк даних – це відомості Державної служби зайнятості України про бажаючих працевлаштуватись та необхідні дані про кожного з них.

ІІ. Порядок працевлаштування громадян України на території Чеської Республіки

2.1. При “нульовому” варіанті (0):
2.1.1. Роботодавець подає заяву затвердженого зразка до відповідних органів Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки. До заяви обов’язково додається список працівників із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, дати народження та адреси постійного місця проживання на території України.
2.1.2. Вказана заява (п. 2.1.1.) реєструється в Міністерстві праці та соціальних справ Чеської Республіки (в графі № 7 робиться позначка про дозвіл на працевлаштування громадянина України та підтверджується відповідними підписами посадових осіб та печаткою Управління служб зайнятості вищевказаного Міністерства).
2.1.3. Оформлені таким чином заяви Управління служб зайнятості Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки відправляє до Державного центру зайнятості Міністерства праці України, який пересилає їх до відповідних Кримського Республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості.
2.1.4. У разі звернення громадян, які є в списках, центри зайнятості сприяють оформленню наступних документів:
а) “заява громадянина України на довгострокове чи короткострокове працевлаштування в Чеській республіці” (анкета);
б) нотаріально засвідчена копія документів про середню, вищу або професійну освіту;
в) нотаріально засвідчена копія документу про іншу отриману кваліфікацію;
г) довідка про стан здоров’я (лише для працевлаштування в галузі громадського харчування та охорони здоров’я).
2.1.5. Всі документи повинні бути перекладені на чеську мову, нотаріально посвідчені, пронумеровані, прошиті та  супроводжуватись листом відповідного взірця, який підписано директором  (його заступником) відповідного центру зайнятості.
2.1.6. Для прискорення оформлення та проходження документів на прохання працівника, їх можна видавати останньому на руки.
2.1.7. Документи (п. 2.1.4.) направляються до Управління служб зайнятості Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки.
2.1.8. Після розгляду документів громадян України, Управління служб зайнятості Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки приймає рішення стосовно видачі дозволу на працевлаштування.
2.1.9. Дозвіл на працевлаштування та проект трудового договору Управління служб зайнятості Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки направляє до відповідних центрів зайнятості на Україні.
2.1.10. Центр зайнятості реєструє дату передачі громадянину дозволу на працевлаштування і передає йому документи під розпис (облік проводиться у спеціальному журналі). Про дату видачі документів центр зайнятості повідомляє факсом Управління служб зайнятості Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки. Повідомлення оформляється на офіційному бланку відповідного центру зайнятості та підписується особою, яка здійснює реєстрацію передачі громадянину України дозволу на працевлаштування.
2.1.11. Після отримання дозволу на працевлаштування та проекту трудового договору, громадянин України звертається для подальшого оформлення візи та інших необхідних документів в Консульські служби Посольства Чеської Республіки в Україні.
2.1.12. Перелік необхідних документів для отримання візи до Чеської Республіки громадянин України може отримати в Консульських службах Посольства Чеської Республіки в Україні.
2.1.13. Після отримання дозволу на працевлаштування та візи до Чеської Республіки, громадянин України зобов’язаний поставити до відома про це відповідний центр зайнятості. Позначка про таке повідомлення робиться в спеціальному журналі центру зайнятості.
2.1.14. В разі невиконання громадянином України вимог п. 2.1.13., йому буде відмовлено в повторній видачі дозволу на працевлаштування або на продовження раніше виданого дозволу.

2.2. При “першому” варіанті (І):
2.2.1. Роботодавець звертається до посередника (резидента чи нерезидента) або визначає свого уповноваженого із замовленням про пошук та підбір йому працівників необхідних спеціальностей та визначеної кваліфікації. 
2.2.2. Посередник чи уповноважений роботодавця діють від імені останнього відповідно до умов договору та за письмово оформленим дорученням.
2.2.3. Посередник або уповноважена особа на свій розсуд здійснюють пошук та підбір роботодавцеві працівників необхідних спеціальностей та визначеної кваліфікації.
2.2.4. Після пошуку та підбору необхідних працівників посередник чи уповноважена особа (для отримання дозволів на працевлаштування громадян України) зобов’язані звернутись до центру зайнятості.
2.2.5. Для звернення до центру зайнятості посередник або уповноважена особа роботодавця повинні мати другий примірник заяви, засвідчений Управлінням служб зайнятості Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки з реєстраційним номером, печаткою та підписом.
2.2.6. Посередник або уповноважена особа роботодавця подають до центру зайнятості наступні документи:
а) “Заява громадянина України на довгострокове чи короткострокове працевлаштування в Чеській республіці” (анкета);
б) нотаріально засвідчена копія документів про середню, вищу або професійну освіту;
в) нотаріально засвідчена копія документу про іншу отриману кваліфікацію;
г) довідка про стан здоров’я (лише для працевлаштування в галузі громадського харчування та охорони здоров’я);
д) довідка про несудимість, видана відповідними службами Міністерства внутрішніх справ України;
е) нотаріально засвідчене доручення громадянина України дане посереднику або уповноваженій особі роботодавця.
2.2.7. Документи вказані в п. 2.2.6. повинні бути перекладені на чеську мову та нотаріально засвідчені.
2.2.8. Центр зайнятості пронумеровує і прошнуровує документи, вказані в п. 2.2.6., та із супровідним листом, підписаним директором (його заступником) відповідного центру зайнятості, передає їх (через посередника чи уповноважену особу роботодавця) до Управління служб зайнятості Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки.
2.2.9. Після розгляду документів громадян України Управління служб зайнятості Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки приймає рішення про видачу дозволу на працевлаштування.
2.2.10. Дозвіл на працевлаштування та проект трудового договору Управління служб зайнятості Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки передає посереднику чи уповноваженій особі роботодавця.
2.2.11. Посередник чи уповноважена особа роботодавця реєструє отримані дозволи Управління служб зайнятості Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки у відповідному центрі зайнятості України.
2.2.12. Реєстрація проводиться у спеціальному журналі обліку українських громадян, фактично працевлаштованих в Чеській Республіці. Про дату реєстрації повідомляється Управління служб зайнятості Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки. Повідомлення про реєстрацію здійснюються на бланках Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості, за підписом особи, яка здійснює реєстрацію.
2.2.13. Після отримання дозволу на працевлаштування та проекту трудового договору, посередник чи уповноважена особа роботодавця звертається від імені громадянина України (в разі, якщо це не заперечує законодавство України) в Консульські служби Посольства Чеської Республіки в Україні для подальшого оформлення  візи та інших необхідних документів.
2.2.14. Після отримання дозволу на працевлаштування та візи до Чеської Республіки, посередник чи уповноважена особа роботодавця  України зобов’язаний поставити до відома про це відповідний центр зайнятості. Позначка про таке повідомлення робиться в спеціальному журналі центру зайнятості.
2.2.15. В разі невиконання посередником чи уповноваженою особою роботодавця  вимог п. 2.2.14., громадянину Украйни, якого вони представляють, буде відмовлено в повторній видачі дозволу на працевлаштування або на продовження раніше виданого дозволу.

2.3.  При другому варіанті (ІІ):
2.3.1. Роботодавець чи його уповноважена особа довіряють провести пошук та підбір йому працівників необхідних спеціальностей та визначеної кваліфікації центру зайнятості України.
2.3.2. Роботодавець чи його уповноважена особа подає заяву затвердженого зразку до відповідних органів працевлаштування Чеської Республіки, в якій вказує кількість працівників та необхідні професії чи спеціальності.
2.3.3. Позначка про дозвіл на працевлаштування громадянина України робиться Міністерством праці та соціальних справ Чеської Республіки, що підтверджується відповідним підписом та печаткою Управління служб зайнятості вказаного Міністерства.
2.3.4. Оформлені, відповідно до п. 2.3.3. заяви Управління служб зайнятості Міністерство праці та соціальних справ Чеської Республіки надсилає до Державного центру зайнятості Міністерства праці України.
2.3.5. Державний центр зайнятості Міністерства праці України надсилає вказані в п. 2.3.3. заяви до відповідних центрів зайнятості. Для прискорення роботи із заявками, Державний центр зайнятості повідомляє відповідні центри зайнятості про наявність заявок по телефону та/або факсом з обов’язковою пересилкою до відповідних центрів зайнятості оригіналів заявок.
2.3.6. Відповідний центр зайнятості здійснює пошук та підбір роботодавцеві чи його уповноваженій особі працівників необхідних спеціальностей та визначеної кваліфікації та здійснює оформлення наступних документів:
а) “Заява громадянина України на довгострокове чи короткострокове працевлаштування в Чеській республіці” (анкета);
б) нотаріально засвідчена копія документів про середню, вищу чи професійну освіту;
в) нотаріально засвідчена копія документу про іншу отриману кваліфікацію;
г) довідка про стан здоров’я (лише для працевлаштування в галузі громадського харчування та охорони здоров’я);
2.3.7. Документи вказані в п. 2.3.6. повинні бути перекладені на чеську мову та нотаріально засвідчені.
2.3.8. Центр зайнятості пронумеровує і прошнуровує документи, вказані в п. 2.3.6., та із супровідним листом, підписаним директором (його заступником) відповідного центру зайнятості, передає їх до Управління служб зайнятості Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки.
2.3.9. Після розгляду документів громадян України Управління служб зайнятості Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки приймає рішення про видачу дозволу на працевлаштування.
2.3.10. Дозвіл на працевлаштування та проект трудового договору Уряд праці Чеської Республіки через Управління служб зайнятості Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки направляє до відповідних центрів зайнятості на Україні.
2.3.11. Центр зайнятості реєструє дату передачі громадянину дозволу на працевлаштування і передає йому документи під розпис (облік проводиться у спеціальному журналі). Про дату видачі документів центр зайнятості повідомляє факсом Управління служб зайнятості Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки. Повідомлення оформляється на офіційному бланку відповідного центру зайнятості та підписується особою, яка здійснює реєстрацію передачі громадянину України дозволу на працевлаштування.
2.3.12. Після отримання дозволу на працевлаштування та проекту трудового договору, громадянин України звертається для подальшого оформлення  візи та інших необхідних документів в Консульскі служби Посольства Чеської Республіки в Україні.
2.3.13. Перелік необхідних документів для отримання візи до Чеської Республіки громадянин України може отримати в Консульських службах Посольства Чеської Республіки в Україні.
2.3.14. Після отримання дозволу на працевлаштування та візи до Чеської Республіки, громадянин України зобов’язаний поставити до відома про це відповідний центр зайнятості. Позначка про таке повідомлення робиться в спеціальному журналі центру зайнятості.
2.3.15. В разі невиконання громадянином України вимог п. 2.3.14., йому буде відмовлено в повторній видачі дозволу на працевлаштування або на продовження раніше виданого дозволу. 

ІІІ. Вимоги до контракту та трудової угоди і порядок їх укладання

3.1. Роботодавець-резидент України, який направляє працівників на роботу до Чеської Республіки, повинен мати контракт з роботодавцем-резидентом Чеської Республіки. Контракт повинен містити вимоги українського та чеського цивільних законодавств.
3.2. Роботодавець-резидент України, який направляє працівників на роботу до Чеської Республіки повинен з кожним працівником укласти трудову угоду. Трудова угода повинна містити вимоги Кодексу законів про працю України.   
3.3. Для оформлення працевлаштування на підставі контракту, український роботодавець (його уповноважений) чи посередник подають до центру зайнятості:
а) копію контракта;
б) копію документу про право займатись діяльністю, яка є предметом контракту; для уповноваженого та посередника-доручення на здійснення вищевказаного;
в) списки працівників та спеціалістів-громадян України, які будуть виконувати роботу за контрактом на підприємстві Чеської Республіки.
3.4. Роботодавець-резидент України (його уповноважений чи посередник), який направляє працівників на роботу до Чеської Республіки оформляє в центрі зайнятості документи, необхідні для працевлаштування в Чеській Республіці, на працівника-громадянина України на підставі нотаріально засвідченої довіреності.
3.5. Центр зайнятості, відповідно до п.п. 3.2.-3.4., видає роботодавцю (його уповноваженому чи посереднику) заяви (анкети) для оформлення їх на кожного працівника.
3.6. Після заповнення та підтвердження достовірності документів наданих роботодавцем (його уповноваженим чи посередником), центр зайнятості передає їх до Управління служб зайнятості Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки.
3.7. Подальші дії роботодавця (його уповноваженого чи посередника), здійснюються відповідно до вимог варіантів “0”, “1”, “2”.

IV. Строки та терміни розгляду документів та видачі дозволів

4.1. Строк розгляду заяви роботодавця до уряду праці не може перевищувати 3-х днів. 
4.2. Строк видачі дозволу на працевлаштування не може перевищувати 14 днів. 
4.3.Термін розгляду документів для видачі робочої візи не може перевищувати 30 днів.
4.4. При продовженні термінів працевлаштування строки та терміни розгляду та видачі документів на працевлаштування та робочої візи є аналогічними, як в п.п. 4.1.-.4.3. 

V. Додаткові положення

5.1. Громадянин України, який працевлаштований в Чеській Республіці, але бажає працювати в іншого роботодавця, повинен знову оформити дозвіл на працевлаштування відповідно до вищевказаного механізму.
5.2. Центр зайнятості Міністерства праці України та Управління служб зайнятості Міністерства праці та соціальних справ Чеської Республіки мають право контролю за громадянами яких працевлаштовано через них.

VI. Додатки

6.1. Зразок заяви (анкета), що подається до центрів зайнятості України. (Додаток № 1). 
6.2. Зразок заяви (анкета), що подається до органів працевлаштування Чеської Республіки. (Додаток № 2).
6.3. Зразок Контракту. (Додаток № 3).
6.4. Зразок Трудового договору. (Додаток № 4).
6.5. Зразок Дозволу на працевлаштування, що видається центром зайнятості України. (Додаток № 5).
6.6. Зразок Дозволу на працевлаштування, що видається службою зайнятості Чеською Республікою. (Додаток № 6).
6.7. Зразок супровідного листа центру зайнятості Міністерства праці України. (Додаток № 7).

Підготовлено українсько-чеською інформаційно-аналітичною службою UCIAS