ІСТОРІЯ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ GAZDA GROUP

          Історія підприємств групи “Газда” бере свій початок з серпня 1992 року, з дня реєстрації Спільного підприємства в формі товариства з обмеженою відповідальністю – Агентства нерухомості “Газда”. До кінця 1993 року Агентство мало зареєстровану незначну іноземну інвестицію, а статутний фонд на той час становив б 500 DМ. Діяльність Агентства була започаткована співробітниками на ринку нерухомого майна та шляхом надання різного роду послуг: від консультацій до пошуку іноземного партнера.
          З початку 1993 року Агентство почало активно здійснювати підготовку документів клієнтів на реєстрацію та перереєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності. У серпні того ж року Агентство отримало Ліцензію Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству. Тоді ж ми почали приватизацію державного та відомчого житлового фонду.
          У квітні 1994 року, на підставі генеральної угоди з Фондом Державного майна України (ФДМУ), спеціалісти Агентства приступили до діяльності по наданню послуг при приватизації майна державних підприємств.
          З кінця 1994 року Агентство почало надавати професійні послуги в сфері нерухомого майна. Спеціалісти Агентства почали консультувати та здійснювати операції з купівлі-продажу, обміну та оренди житла громадян.
          В перші ж роки діяльності Агентство започаткувало дійсне членство в Асоціації консультативних та експертних фірм “Укрконсалтінг”, Українській спілці підприємців і промисловців (УСПП). Тоді ж ми стали членами незалежної Української профспілки працівників спільних підприємств (м. Київ).
          При потребі в довірчому товаристві було засновано Трастову компанію у формі Товариства з додатковою відповідальністю “Газда-Інвест”. Чотири фізичні особи сформували статутний фонд у розмірі 10 мільйонів карбованців.
          В червні 1994 року Трастова компанія “Газда-Інвест” отримала ліцензії: ФДМУ на представницьку діяльність з приватизаційними паперами та Міністерства фінансів України на право випуску, комерційну та комісійну діяльність з цінними паперами.
          До кінця того ж року спеціалісти Компанії провели перші договори купівлі- продажу цінних паперів (сертифікатів, акцій та облігацій) емітентів АТ “Разно-експорт” та АТ “Олбі-Україна”.
          З грудня 1994 року Компанія приступила до залучення від населення України приватизаційних майнових сертифікатів (ПМС). Тоді ж почав працювати перший на Закарпатті фондовий магазин Компанії. Було розпочато власне котирування цінних паперів концерну “Електрон” (м. Львів), групи АТ “Разнозкспорт”, АТ “Олбі-Україна” (м. Київ) та інших.
          З початку 1995 року Компанія почала брати активну участь у всеукраїнських сертифікатних аукціонах. Паралельно спеціалісти Компанії надають послуги по виготовленню та друкуванню сертифікатів цінних паперів емітентам краю. Депозитарієм Компанії виступає спочатку ЗУКБ “Синевір-банк”, а пізніше АКБ “Правекс-банк” (Закарпатська філія).
          На протязі 1995-1996 років Компанією проводилась активна діяльність по концентрації акціонерного капіталу емітентів Закарпаття, як створених у процесі приватизації, так і новостворених. Сумарний обіг Компанії за цей період склав суму еквівалентну 415 000 дол. США.
          З середини 1995 року виникає потреба в розширенні і, відповідно, у відокремленні послуг постприватизаційної роботи з підприємствами в окрему юридичну особу. Тому в червні 1995 році створено Незалежну юридичну компанію в формі Товариства з обмеженою відповідальністю “Газда-Консалтинг”. Ця Компанія почала надавати різноманітні консалтингові послуги, і тим самим було продовжено роботу, започатковану консалтинговими відділами АН “Газда” та ТК “Газда – Інвест”.
          Новостворена структура запропонувала також такі види діяльності як: підготовка та складання інвестиційних проектів, бізнес-планів; управлінське консультування, постприватизаційна підтримка підприємств та залучення інвестицій, в т. ч. іноземних.
          З метою надання професійних послуг по оцінці нерухомого майна, бізнесу тощо, в лютому 1996 року зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінексперт-Закарпаття”.
          З введенням на Україні інституту незалежного реєстратора виникає потреба в реєстрації Закритого акціонерного товариства “Вест-трансферт”, яку проведено у червні 1996 року. Після отримання у жовтні 1996 року дозволу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), Компанія приступила до виконання статутних завдань, тобто укладення угод на ведення реєстраторської діяльності.
          Через завершення процесів сертифікатної приватизації майна державних підприємств та з метою реформування ТК “Газда – Інвест” в суто інвестиційну компанію, виникає потреба в реєстрації фінансового посередника. В липні 1997 року зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю “G & G-Інвестмент”. Після отримання ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) Компанія, з початку 1988 року, приступила до роботи з цінними паперами.
          З кінця 1996 року Компанії групи почали активно співпрацювати з іноземними партнерами та клієнтами. Надаються послуги по маркетингу українського ринку та різного роду консультації. Ряд Компаній та окремі спеціалісти групи уповноважені представляти інтереси, зокрема, чеських фірм на українському ринку. З виходом підприємств групи на міжнародний ринок, компетентність та фаховий рівень спеціалістів значно зросли.
          За роки діяльності підприємств “Газда груп” підібрано відповідний менеджмент групи. Це команда із 25 молодих фахівців своєї справи, 90 % із яких – спеціалісти з вищою освітою. Середній вік працюючих – 30 років.
          Депозитарієм “Газда – груп” виступає Закарпатська філія АКБ “Правекс-банк”. Аудиторське обслуговування групи здійснюють СП “ГЗ-Хуст” та ТОВ “Рахів -аудит” (ліцензії Аудиторської палати України відповідно № 000139 та № 001123). 

За період діяльності спеціалістами Gazda group:

          Здійснено приватизацію майже 1 000 квартир громадян відомчого та державного житлового фонду в м. Ужгороді та районах Закарпаття.
          Приватизовано майно 7-ми державних підприємств, а саме: 
          – Закарпатське орендне підприємство “Медтехніка” – викуп товариством покупців – членів трудового колективу;
          – Державне підприємство “Техносервіс”- викуп товариством покупців – членів трудового колективу; 
          – Державне підприємство “Чопзовніштранс” – викуп товариством покупців – членів трудового колективу;
          – Державне обласне оптове підприємство по торгівлі товарами “Закарпатгосптовари” – акціонування.
          – Ужгородський фурнітурний завод – акціонування;
          – Ужгородське шляхобудівельне управління №58 – акціонування;
          – Закарпатське державне підприємство радгосп “Прикордонник” – перетворення в колективне підприємство.
          Надано послуги по реєстрації більше 140 юридичних осіб, в тому числі 15 акціонерних товариств; 64 товариства з обмеженою відповідальністю; 9 громадських організацій обласного рівня; десятки малих і спільних підприємств.
          Для майже 37 000 довірителів (жителів Закарпаття) Компаніями GAZDA GROUP придбано майно 13 державних підприємств з часткою в статутному фонді від 4-х до 50-и відсотків. Спеціалісти підприємств представлені у виборних органах дев’яти акціонерних товариств, тобто в Радах ВАТ, причому в п’яти з них – як Голови Рад.
          Виконано ряд договорів із фінансовими інститутами, банками тощо, в т.ч. з метою надання їм заключень про ринкову вартість нерухомого майна, що заставляється клієнтом під кредит, та зобов’язання реалізації такого (в разі неповернення суми боргу). Установам (громадянський суд, податкова інспекція, посольства і консульства) та клієнтам видано більше 35 заключень по експертній оцінці нерухомого майна.
          Проведено роботу по управлінському консультуванню підприємств (як то санація їх виробництв; консультування в сферах зовнішньоекономічної діяльності, навчання кадрів тощо), які змінили форму власності в ході приватизації.
          З метою отримання суб’єктами підприємницької діяльності (клієнтами Групи) фінансової, технічної та іншої допомоги, наведено контакти з рядом інституційних інвесторів: фондів та фінансових інститутів (в т.ч. іноземних). Серед них: Western NIS Enterprise Fund (USA); Ромекс-Інвест (Росія-Україна); ОРІС Fund (USA Private); Аmегісаn Business Center (USA); SАВВІТ Ргоgгаm (USA); ВІSNIS-програма пошуку ділових партнерів (USA).
          Укладено угоди на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів з більше як 85 емітентами Закарпатської області.
          Виконано з десяток угод, укладених з іноземними клієнтами та партнерами на: 
          – проведення маркетингу по енергоринку України; замовник – угорська фірма;
          – надання загальної інформації про Закарпаття; замовник – французьке товариство;
          – вивчення можливостей розбудови прикордонної інфраструктури в Закарпатті; замовник – група польських фірм;
          – реєстрацію представництв цілого ряду чеських фірм для ведення підприємницької діяльності в Україні;
          – представлення інтересів відомої чеської фірми в українському акціонерному товаристві тощо.
          За сприянням “Газда груп” укладено угоду про співробітництво між містами-побратимами: Ужгородом (Україна) та Чеською Липою (Чеська Республіка).
          Регулярно проводяться аналітичні огляди, готуються методики, прогнози та рекомендації з питань статутної діяльності. Так, нами підготовлено:
          – “Методику оцінки житла в м. Ужгороді”, замовник – Ужгородська міська Рада;
          – “Пропозиції по реструктуризації лісопереробного комплексу Закарпаття”;
          – “Мотиви, орієнтовна програма приватизації та доцільність постприватизаційного реформування Ужгородського виробничо-торгового державного підприємства “Турбогаз”, замовник – обласна державна адміністрація;
          – “Пропозиції по створенню та функціонуванню “Закарпатської біржі нерухомості”, замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна України;
          – “Реальність і перспективи бізнесу на Україні: політико-правовий і економічний огляд”, замовник – іноземна компанія.
          Ряд оглядів по ринку житла, з питань приватизації, залучення інвестицій та інших побачили світ у періодичних виданнях: “Финансовая Украина”, “Інвестиційна газета”, “Бізнес”, “Ділова Україна”, “Діло”, “Пост-поступ” та цілого ряду місцевих видань. 
          Організовано та взято активну участь у цілому ряді симпозіумів, семінарів, круглих столів, в тому числі і на телебаченні.