Pracovní návrh Gazda Group na přípravu a organizaci výroby na Ukrajině

          Огляд Pracovní návrh Gazda Group na přípravu a organizaci výroby na Ukrajině (українською – “Робоча пропозиція Gazda Group на підготовку та організацію виробництва на Україні”) було підготовлено в перші роки діяльності UCIAS для чеських партнерів, які мали намір розпочинати бізнес та/чи виробництво на Україні. 
          Огляд спрацьовано з урахуванням бюрократичних вимог того часу до іноземних інвесторів та містить три фази: перша – підготовчо-організаційна, розрахована на 50 днів. Друга – реєстрація юридичної особи – резидента України тривалістю 30 днів та третя – організація виробництва, яка як правило могла початись за 1,5-2 місяці від прийняття рішення про інвестування в Україну.


          Vzhledem ke zkušenostem Gazda Group při organizaci přípravy výroby na Ukrajině, nabízíme následující variantu:  

I. Přípravná fáze – organizační. Doba přípravné fáze – do 50 dnů.

 1. Vyhledání kancelářských a výrobních prostorů dle požadavků zákazníka.
 2. Předání přehledu vyhledaných prostor včetně určení místa podle jednotlivých lokalit.
 3. Po odsouhlasení vyhledaných prostor budou připravena jednání s jejich majiteli včetně prohlídky objektů přímo na Ukrajině ve vybraných lokalitách.
 4. Po návštěvě Ukrajiny a vybrání vhodného objektu bude připraven projekt nájemní smlouvy, případně kupní smlouvy.
 5. Současně bude podle požadavků zákazníka proveden výběr kvalifikované pracovní síly včetně vedení podniku (prostřednictvím inzerátů, rozesílání anket a provedení pohovorů).
 6. Po výběru Ukrajinských pracovníků bude organizována jejich rekvalifikace v České republice (pozvání, vyřizování vízových formalit, organizace dopravy atd.)
 7. Vyhledávání a organizace ubytování na Ukrajině pro odborníky zahraniční firmy (včetně zajištění dopravy a telefonického spojení).
 8. Případně další činnost podle situace.

  II. Fáze registrace právnické osoby.

  Doba trvání 30 dnů, může být prováděna současně s první fází. 
 1. Příprava potřebných dokladů a zplnomocnění k registraci.
 2. Podání potřebných dokladů na registraci a registrace (7-10 dnů).
 3. Jmenování ředitele a účetního (na dobu určitou) a uzavření pracovních smluv s nimi.
 4. Registrace založené dceřinné společnosti v orgánech a fondech (daňový a sociální úřady, penzijní fond atd.).
 5. Výroba razítek a potřebných atributů (hlavičkový papír, vizitky atd.).
 6. Založení účtu v bance, která má korespondenční styk s českými bankami (např. Aval’).
 7. Registrace právnické osoby na celnici.
 8. Případně další činnost podle situace.

III. Příprava, organizace a zahájení výroby. Doba trvání této fáze 1,5-2 měsíce.

 1. Příprava a potřebná oprava výrobních a kancelářských prostorů (úklid, vymalování, osvětlení, telefonizace budovy atd.).
 2. Vybavení kanceláře včetně vybavení výpočetní technikou a kancelářských potřeb.
 3. Přijetí a proclení strojů, zařízení od zahraniční firmy.
 4. Zahájení montáže, instalace strojů a zařízení včetně jiných přípravných prácí.
 5. Registrace výroby v orgánech vlády (hygienická stanice, hasičský sbor, ).
 6. Případně další činnost podle situace.

          Finanční náklady Gazda Group za provedené práce a poskytnuté služby se budou hradit na základě podepsané smlouvy mezi Gazda CZ s.r.o. a zahraniční firmou. Do doby registrace zahraniční dceřinné společnosti na Ukrajině a otevření účtu bude vzniklé náklady hradit zakládající firma, což bude řešeno zvláštní smlouvou.

          Do nákladu (pro registraci dceřiné společnosti zahraniční firmy a zahájení výroby na Ukrajině) je nutné zahrnout:

 1. Náklady na služební cestu.
 2. Náklady na podání inzerátů a reklamy a náklady na organizaci pohovorů s ucházeči o práci.
 3. Náklady na registraci dceřinné společnosti zahraniční firmy.
 4. Náklady na dopravu související s použitím firemního auta na Ukrajině (pro potřeby dceřinné společnosti zahraniční firmy).
 5. Náklady na vyřizování víz do České republiky, přepravu a rekvalifikaci odborníků Ukrajiny.
 6. Náklady na nákup zařízení a kompletaci kanceláře dceřinné společnosti zahraniční firmy.
 7. Náklady na proclení, vykládání a montáž (instalaci) dceřinné společnosti zahraniční firmy na Ukrajině.
 8. Případně ostatní vzniklé náklady.

          Do nákladů (pro odborníky firmy Gazda CZ s.r.o.) je nutné zahrnout:

 1. Dopravní (Praha – Ukrajina) a vízové (tranzit přes Slovensko) náklady.
 2. Dopravní náklady související s použitím firemního auta na Ukrajině (pro potřeby dceřinné společnosti zahraniční firmy).
 3. Náklady na telefonické spojení (mobilní telefon, telefon/fax a jiné).
 4. Náklady na ubytování.
 5. Náklady na služební cestu.
 6. Honorář odborníků firmy Gazda CZ s.r.o., včetně nákladů na překladatelskou činnost.

          Náklady pro odborníky firmy Gazda CZ s.r.o.: dopravní, vízové, telefonické spojení, použivání osobního vozidla, ubytování, na služební cestu, stravování atd. – podle předložených faktur a pokladních složenek.

 Připravil: J. Klučivský