Етапи становлення

 

4 серпня 1992

Реєстрація Ужгородським райвиконкомом ТОВ Агентства нерухомості “Газда”

серпень 1993

Отримано ліцензію Державного Комітету України по житлово – комунальному господарству на право приватизації державного житлового фонду

квітень 1994

Отримано дозвіл Фонду Державного майна України по наданню послуг при приватизації майна державних підприємств

5 квітня 1994

Реєстрація Ужгородською міською радою Трастової компанії “Газда – Інвест”

червень 1994

Отримано дозвіл Міністерства фінансів України на здійснення діяльності по випуску і обігу цінних паперів

червень 1994

Отримано ліцензію Фонду Державного майна України на здійснення представницької діяльності з приватизаційними паперами

листопад 1994

Початок надання Агентством нерухомості “Газда” професійних послуг на ринку нерухомого майна

грудень 1994

В Ужгороді відкрито перший фондовий магазин на Закарпатті та почато залучення приватизаційних майнових сертифікатів від населення краю

січень 1995

Трастова компанія “Газда – Інвест” почала власне котирування цінних паперів. Почався активний процес виготовлення сертифікатів акцій для емітентів краю

1 червня 1995

Засновано юридичну компанію “Газда – Консалтінг”. Статутні завдання: підготовка та складання інвестиційних проектів, бізнес – планів та управлінське консультування

листопад 1995

Статутний фонд Трастової компанії “Газда – Інвест” сформовано в розмірі б 000 000 000 карбованців

лютий 1996

Трастова компанія “Газда-Інвест” стала співзасновником Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінексперт Закарпаття”. Статутне завдання: експертна оцінка нерухомого майна

квітень 1996

Незалежною юридичною компанією. “Газда -Консалтінг” почато активну діяльність по залученню Інвестицій в економіку краю

12 червня 1996

Трастова компанія “Газда-Інвест” стала співзасновником незалежного реєстратора власників іменних цінних паперів Закритого акціонерного товариства “Вест – Трансферт” Початок активної сівпраці з чеськими партнерами

жовтень 1996

Отримано дозвіл Державного комітету з цінних паперів та фондового ринку на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів

лютий 1997

Трастова компанія “Газда-Інвест” стала членом Української асоціації інвестиційного бізнесу

26 червня 1997

Зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю “G&G; – Інвестмент”. Статутні завдання: робота на фондовому ринку України

4 серпня 1997

Підприємствам системи “Gazda group” виповнилось 5 років