Незалежний реєстратор "Вест-Трансферт"

          Зі збільшенням кількості приватизованих підприємств в Закарпатті, особливо тих, які роздержавлювались за участі Gazda Group та необхідності ведення реєстрів акціонерів таких – виникла потреба у власному реєстраторі. Однак, діюче законодавство України унеможливлювало участь афілійованих осіб в заснуванні реєстратора. Тобто, ні фізичні, ні юридичні  особи не могли одночасно виступати засновниками, наприклад, ліцензованого торгівця цінними паперами й ліцензованого реєстратора цінних паперів.
          Це й  призвело до заснування та реєстрації, саме незалежного реєстратора цінних паперів, однак за безпосередньої участі наших фахівців, які розуміли значення та важливість такого учасника ринку. Для цього було сформовано низку засновників, які не мали відношення до нашої діяльності, реєстри акцій яких з часом й було передано новоствореній структурі.  
          Відповідно до вимог закону, незалежність реєстратора була обмежена 25% участю його засновника, який міг бути пов’язаний з останнім, через ведення реєстру. Тому, ТОВ “Вест-Трансферт” (код ЄДРПОУ22105917) сформували три найбільші на той час та вже приватизовані нафтобази Закарпатської області: ВАТ “Ужгороднафтопродукт”, ВАТ “Мукачівнафтопродукт” та ВАТ “Хуст нафтопродукт” а також одна, номінальна, фізична особа, яка представляла інтереси мережі наших приватних підприємств –  Gazda Group. 100% Статутного фонду незалежного реєстратора “Вест-Трансфер” – було рівномірно розподілено між 4-ма учасниками, тобто, по 25% долі – кожному її учаснику. Пізніше всі “нафтопродукти” було придбано концерном “Галнафтогаз”, який нині відомий торговою маркою “ОККО”, яка власнить низку автозаправних станцій по всій Україні але це дещо інша історія.    
          Реєстрація товариства відбулась 27 листопада 1997 року. Й, першими клієнтами товариства, в частині Реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів (крім облігацій внутрішніх місцевих позик та акцій корпоративного інвестиційного фонду, випущених з метою формування початкового статутного капіталу), логічно стали акціонерні товариства Закарпатської області, які створювались в процесі приватизації, включаючи й ті, в роздержавленні яких приймали участь й компанії Gazda Group.  Для цього ТОВ “Вест-Трансферт” отримав: Свідоцтва спеціалістів з ведення реєстру власників іменних цінних паперів за №№ 1218, 1220, 1224 а на їх підставі – Дозвіл на право ведення реєстру власників іменних цінних паперів за № 103Р. Дещо пізніше наш реєстратор став повноправним членом Професійної Асоціації учасників Ринків капіталу та Деривативів – ПАРД.
          А вже за трохи більше, як 10 років, станом на IV квартал 2009 року, відповідно до Ренкінгу реєстраторів за кількістю емітентів, з якими укладено договори на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, ТОВ “Вест-Трансферт” обслуговував 20 287 особових рахунків а на початок 2010 року, відповідно до цього ж Ренкінгу, незалежний реєстратор займав 83 загальноукраїнську сходинку з 50 емітентами, реєстри акцій яких вів. 
          Однак, десь з початку двохтисячних, фактично, призначені нами посадові особи реєстратора, яких ми “командирували” до останнього – вирішили відмежуватись від нашої Групи Газда й через низку сумнівних та нечесних дій, що не було рідкістю на той час в Україні – почали вести власні операції для чого, в березні 2000 року-  зареєстрували й “свого” торгівця цінними паперами – ТОВ “Вест-Сток” (код ЄДРПОУ 30853962). При цьому, співзасновниками й ТОВ “Вест-Трансферт” й ТОВ “Вест-Сток” були як правило колишні наші колеги та партнери, які за роки діяльності Gazda Group – непогано й багато чому повчились у нас, підтвердженням чому слугує й факт запозичення принципу назв, які нами давались й власним компаніям (АН “Газда”, ТК “Газда-Інвест”, ТОВ “Газда-Консалтигн” тощо). 
          “Результати” таких кульбітів – більш ніж сумні, позаяк обидві структури, банально зникли з ринку (ліквідовано судами). Так, по ТОВ “Вест-Трансферт” активну діяльність припинено з липня 2011 року а по іншому ТОВ “Вест-Сток” – 3.12.2012 (Запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи: 13241170014002653, у зв’язку з визнанням її банкрутом). Більше того, ці структури за час діяльності зуміли непогано “працевлаштувати” суди, практично – по всій Україні. Так, відповідно до Єдиного державного реєстр судових рішень: ТОВ “Вест-Трансферт” фігурує в 131 судових процесах а “гідний” партнер ТОВ “Вест-Сток” помічено в 14 судових ухвалах та рішеннях.
          Висновок, очевидний – нечесних реальний ринок не терпить. Тим не менше, ТОВ “Вест-Трансферт” був першим незалежним реєстратором в Закарпатті, який було створено в стінах та за участі нашої системи приватних підприємств Gazda Group.

Окремі працівники Незалежного реєстратора "Вест-Трансферт"

Олександр Марусенко - директор Товариства
Тетяна Станкевич - керівник відділу трансфертів
Володимир Каргаполов - системний адміністратор