Освоєння випуску паркету із твердої породи деревини

          Даний проект, який стосується освоєння випуску паркету із твердої породи деревини, а саме – буку підготовлено у вигляді Бізнес-плану. Проект було виготовлено атестованими спеціалістами ТОВ “Газда – Консалтинг” ще в 1996 році та оприлюднюється вперше. 
          Сам Бізнес план складається з 9 розділів та містить з десяток таблиць і розрахунків. При цьому, період окупності інвестиції складає 14 місяців а чистий прибуток, вже на 3-му році діяльності підприємства мав складати 1,7 млн. німецьких марок.
          Оприлюднення матеріалу має на меті показати ще й рівень фахівців Gazda Group більше як 25-ти річної давності.

Бізнес-план

«Освоєння випуску паркету із твердої породи деревини»

ЗМIСТ:

Резюме                                                                                                                                               1   ст.

Розділ I. Характеристика Фірми                                                                                                  2   ст.

Розділ II. Опис продукції, що пропонується для виробництва                                            2   ст.

Розділ III. Аналіз ринку і концепція маркетингу                                                                       3   ст.

Розділ IV. План виробництва                                                                                                         4   ст.

Розділ V. Організаційний план                                                                                                       8   ст.

Розділ VI. Юридичний план                                                                                                            9   ст.

Розділ VII. Охорона навколишнього середовища                                                                   10 ст.

Розділ VIII. Фінансовий план                                                                                                         10 ст.

Розділ IX. Аналіз ризиків                                                                                                                19 ст.

 

РЕЗЮМЕ

          Хто хоч раз побував на Закарпатті, назавжди запам’ятає напрочуд чарівну природу краю. Багато сонячних і теплих днів, цілюще, настояне на хвої гірське повітря, численні джерела мінеральної води, могутні і чудові ліса – усім цим природа щедро обдарувала Закарпатську область.
          Даний проект стосується освоєння випуску паркету із твердої породи деревини  –  буку. 
          Запаси буку на Закарпатті дозволяють (з дотриманням  правил лісоексплуатації щорічно  переробляти 360000 м3, для потреб підприємства необхідно 4600 м3 круглого лісу, що дасть можливість виготовляти 100000 м2 паркету на рік.
          В перший рік реалізації проекту вартість паркету становитиме 38 німецьких марок    другий, третій роки – 36 німецьких марок. В подальшому за рахунок розширення виробництва і скорочення виробничих витрат можливе зниження вартості паркету до 31 DM. Основні ринки збуту – підприємства Германії, Росії.

            Для реалізації проекту необхідні фінансові надходження в розмірі 1 700 000 німецьких марок для придбання лінії по виробництву паркету, пилорами, станків для розкрою пиломатеріалів та обладнання для їх сушіння. В дану суму входить також вартість установки по утилізації відходів та вартість іншого додаткового обладнання, необхідного для організації виробництва паркету.

            Даний проект являється ефективним.

            Інтегральні показники при ставці дисконтування, рівний 15 % та горизонті розрахунків в 3 роки наступні:
            – період окупності проекту –                14 місяців
            – чистий приведений прибуток –          1 700 000 DM

          Основними ризиками проекту є зменшення об’єму виробництва, збільшення витрат виробництва, інфляція та інше. Аналіз чутливості вказує стійкість проекту до змін зовнішнього середовища. Проект неефективний при зменшенні об’єму виробництва на 47%, збільшенні витрат на 19%.

          Бізнес – план підготовлено:
         атестованим спеціалістом Жидик Аллою Петрівною 
          ТОВ «Газда – Консалтинг»
          м. Ужгород, вул. Минайська, 38-80/52
          тел.: +380-313-012-014
          тел./ факс: +380-313-012-168              

РОЗДІIЛ I – Характеристика фірми

          Наступне дослідження, яке дає економічне обґрунтування доцільності придбання та рентабельності експлуатування комплексу обладнання, яке створює закритий виробничий цикл по випуску штучного букового паркету, представляє товариство з обмеженою відповідальністю «МАЛКОМ» сумісно з Gazda Group та Україно – Німецьким товариством з обмеженою відповідальністю «УДГ».
          ТОВ «МАЛКОМ», як майбутній власник і користувач обладнання, було створено на підставі Закону України «Про господарські товариства» та зареєстровано розпорядженням Ужгородської міської Ради народних депутатів 22 березня 1996 р. рішенням № 89 (Додаток 1, Додаток 2). До складу засновників Товариства ввійшли громадяни України – Малеш Володимир Ілліч, інвестиційний менеджер Gazda Group Мотайленко Дмитро Вікторович та провідний знавець фінансово-кредитних питань в області. 
          Товариство було вирішено створити під ідею організації виробництва штучного букового паркету, про що в наступних розділах буде викладено детальніше, яка виникла після ознайомлення з досвідом організації подібного виробництва, яке базоване на обладнанні запропонованому Товариству для придбання, в Криворізьський області. Вивчення цього досвіду, знайомство з уповноваженим представником на Україні фірм – виробників обладнання – Україно – Німецьке ТОВ «УДГ» та особисто з його директором дипломованим інженером п. В. Вілланом, який надав всю необхідну інформацію щодо виробничого процесу та устаткування, вивчення можливостей сировинної і промислової бази Закарпатської  області та ринку збуту високоякісної продукції деревообробної промисловості підтвердили доцільність реалізації цього проекту.
          На даний момент, коли ТОВ «МАЛКОМ» створено, робота по вивченню ринку, технології, організації та забезпечення виробництва закінчена і викладена в наступному Бізнес-плані, гарантії на поставку, монтаж, навчальне та гарантійне забезпечення отримано (Додаток 3) ТОВ «МАЛКОМ» об’єднало навколо себе фахівців різного профілю, серед яких  Головний спеціаліст – технолог ТОВ «УДГ» Притиск Г.С., Президент Gazda Group Ключевський Ю.В., перший заступник директора лісного господарства області, головний лісничий Печер І.І. та інші, за допомогою яких в гурті спроможне втілити цей проект в життя.

РОЗДІЛ II – Опис продукції, що пропонується для виробництва

          Серед широкого асортименту будівельних матеріалів і виробів наступне місце після матеріалів із мінеральної сировини  займають органічні матеріали природного походження. До них відносяться деревино-волокнисті матеріали які представляють собою продукти обробки і переробки деревинних порід і рослинних злаків. Серед деревино-волокнистих матеріалів домінують лісові матеріали і вироби з них.
          По площі яку займають ліси в нашій області, вони складають 2 загальної території області. Тому не дивно, що  дерево як будівельний матеріал для будівництва і різних споруд використовували ще з давніх часів. На сьогоднішній день воно для тих же цілей знаходить широке використання. Із дерева роблять підлогу, стіни. Стріху, меблі, вбудовані деталі та інше. 
          Зокрема, даним проектом передбачається виробництво паркету штучного. 
          Паркет представляє собою найбільш красивий вигляд підлоги в житлових приміщеннях. Роблять його із паркетної клепки – прямокутної дерев’яної планки товщиною від 12 до 20 мм, шириною від 30 – 60 мм і довжиною від 150 до 400 мм, виготовленої із різних твердих порід деревини.
          Паркетна клепка з однієї продовгуватої сторони має виступаючий гребінь, з протилежної паз. Вологість паркетної клепки не повинна перевищувати  8 +/- 2%.
          По текстурі паркетна клепка може бути радіальною і тангенційною. У радіальній клепки річні прошарки розміщені під кутом  60о і більше. Вона добре опирається зносу і має більш ефективний вигляд в порівнянні з тангенційною клепкою.           

          Цим проектом передбачається виготовлення паркету з бука, який в значних кількостях росте в Карпатах.
          Бук – безедрова порода. Деревина біла з жовтуватим або червонуватим відтінком річні прошарки добре видно. Серцевинні проміні широкі, на радіальному розрізі вони мають вигляд блискучих полог, а на тангенційному – коричневоватих чечевиць, які створюють характерний крапчатий малюнок.
          Паркет виготовлений із бука на технологічному обладнанні німецького виробництва, як передбачено проектом, відповідно всіх норм по переробці деревини буде високої якості та буде мати гарний зовнішній вигляд.
          За даними генерального плану розвитку лісового господарства України, площа букових лісів у Карпатах становить 485,7 тис. га. із 524,4 тис. га. в цілому по Україні. Ліси зосереджені переважно в Закарпатській області, де займають 53% лісовкритої площі. Тут знаходяться високопродуктивні і цінні букові насадження Карпат. Запас деревини на 1 га у спілому лісі в чистих бучинах нерідко досягає 600 м3.

РОЗДІIЛ III – Аналіз ринку і концепція маркетингу

          Аналіз ринку збуту – один із найважливіших етапів підготовки бізнес – плану, від нього залежить успіх проекту.
          В процесі підготовки бізнес-плану були вивчені можливості ринку збуту як в Закарпатській області так і за її межами. Основними покупцями продукції стануть підприємства Німеччини. Лише не значна частина продукції буде реалізовуватись на Україні та в Закарпатській області зокрема. 
          Причина низький рівень платоспроможності населення, наявність конкурентів, які випускають аналогічну продукцію за нижчими цінами хоч і набагато нижчої якості.
          Так середній рівень цін на паркет, який виробляється на Довжанському та Воловецькому лісокомбінатах складає 7 – 12 дол. США в порівнянні з цінами по даному проекту 19 – 22 дол. США.
          Тому основна стратегія виробництва паркету по даному проекту базується на “лідерстві якості”. Це означає, що продукція буде виготовлятись високого рівня якості. Природно, що вартість паркету виготовленого ТОВ “МАЛКОМ” буде висока, проте це буде краще із того що зможе знайти заможній покупець, якщо він захоче придбати паркет високої якості.

Таблиця – Сегментування ринку реалізації паркету на 1996 – 1998 роки

Найменування

показників

Роки

1996

1997

1998

Паркет – всього

1.0

1.0          

1.0

в тому числі поставка паркету по Україні

0.10

0.10

0.10

із них Закарпатська обл.

0.01

0.01

0.01

Поставка паркету на експорт

0.90

0.90

0.90

із них : Західні країни

0.60

0.60

0.60

СНД

0.30

0.30

0.30

          Німеччина – країна з дефіцитом лісових ресурсів. Вона входить в четвірку країн, на які приходиться 50 % світового імпорту(США, Японія, Англія, Німеччина). 
          Імпорт лісових товарів Германії складає 10% загального світового імпорту, що дає можливість говорити про надійні, тривалі зв’язки.

РОЗДІIЛ IV – План виробництва

          Для забезпечення виробничої програми підлягає переробці біля 4600 м3 круглого лісу. Розрахунки виконано згідно розмірів паркету штучного товщиною 19 мм. Корисний вихід паркету із 1м3 пиломатеріалів прийнято 34 м2 . Для відома : середній показник на вітчизняних підприємствах 18 м2 . По європейських  нормах – 46 м2  з високоякісної сировини.
          Технологічний процес складається із наступних підрозділів:

– розпилювання круглого лісу;

– сортування пиломатеріалів;

– сушіння пиломатеріалів;

– розкрий пиломатеріалів по товщині і ширині, торцювання;

– машинна обробка – власне виготовлення паркету;

– упаковка готової продукції. 

 1. Розпилювання

          Для розпилювання буде використано обладнання, яке дозволяє економити дорогу сировину – стрічкові пилорами виробництва Serra або Pezzolato. Їх перевага у порівнянні з традиційним обладнанням в тому, що при ширині пропилювання  2 мм проти звичних до 7 мм, економиться 16 – 30%  сировини, зменшується споживання електроенергії  у 8 – 15 разів, відсутня вібрація  і фактор шумового навантаження на навколишнє середовище, не потрібні капітальні споруди. Названі пилорами випускаються як в стаціонарному, так і в мобільному варіантах. Останні можуть у вигляді причепу до грузовика, трактора, потужного легкового автомобілю транспортуватись в любе місце зі швидкістю до 80 км/год. Пилорама приводиться в робочій стан за 15-20 хв.

          Пилорама працює наступним чином:

          За допомогою наявних гідропідйомників стовбур завантажується на рельсову раму і встановлюється в найбільш економне для розпилювання положення. Супорт пилорами пересувається вздовж стовбура здійснюючи чергове розпилювання по заздалегідь встановлений на панелі управління товщині пиломатеріалу. Після закінчення  розпилювання пильний механізм піднімається  і, повернувшись назад, стає на позицію для наступного розпилювання, зберігаючи встановлену товщину пиломатеріалу. При цьому товщину розпилювання можна оперативно змінювати, добиваючись максимального використання деревини із кожного конкретного стовбура.

          Швидкість розпилювання регулюється оператором за даними приладів контролю в залежності від твердості розпилювання деревини.

Технічні характеристики пилорам: 

 

SERRA

(мобільна)

PEZZOLATO

(стаціонарна)

Продуктивність, м3

1 – 3

1 – 3

Максимальний діаметр колоди, мм

860

760

Довжина колоди, м

6, 9, 12

6, 9, 12

Швидкість подачі, м/хв. на робочому ході

4 – 40

0 – 60

Ширина стрічкової пили, мм

80

50

Встановлена потужність кВт

11

11

Швидкість руху пили,    м/ сек.

35

35

Обслуговуючий персонал, чол.

3

3

          Для забезпечення стійкої і безперебійної роботи пилорами передбачається  одночасне придбання до неї допоміжного обладнання: автомат для заточування пил, вальцювальне пристосування, станок для розводу пил, не менше 20 шт. пил.
          З метою підвищення продуктивності пилорам для одержання обрізних дощок буде використано двосторонній обрізний станок фірми PEZZOLATO з автоматичним пристроєм заданої ширини, Подача здійснюється за допомогою ланцюгового транспортера. Дві дискові пили встановлюються синхронно на ширину розкрою.

Технічна характеристика станка

Розміри оброблюваних заготовок, мм

 

довжина макс.

4000 (6000)

ширина макс.

550

ширина мін.

80

товщина  макс.

70

Швидкість подачі, м/хв

 

0 – 60

Діаметр  дискових пил, мм

 

350

Встановлена потужність , кВт

 

з двома пилами

7,5

з шістьма пилами

15,0

Габаритні розміри, мм

 

довжина

5200

ширина

1750

Обслуговуючий персонал, чол.     

 

2

 1. Сортування

           Оскільки  для деревини бука характерна заболонна гниль з метою запобігання в процесі подальшої обробки  втрат часу сортування пиломатеріалів  з відбраковкою по товщині і якості передбачається виконувати в процесі розпилювання на пилорамі. Після сортування якісні пиломатеріали поступають на обрізку по сторонах для одержання обрізного матеріалу, який іде на сушіння в дошці і укладку штабелів.

 1. Сушіння 

          Головна вимога до сушки забезпечення гарантовано високої якості висушених пиломатеріалів. Цій умові на сьогоднішній день задовольняє в повній мірі технологія сушки EBAC. 
          З врахуванням річної програми підлягає сушінню біля 240 м3 деревини бука в місяць. Передбачається використання двох способів сушки – конденсаційний і повітряно-обмінний. 
          Конденсаційний метод базується на постійному видалені вологи із повітря яке осушує деревину. Сушіння проводиться без великих затрат енергії, не створює внутрішньої напруги, тріщин, не отруює навколишнє середовище, оскільки воді із конденсату, що виводиться від сушки, відповідає нормам по побутових каналізаційних стоках. Температура процесу 30-60 о С, що запобігає утворенню і виділенню сильних кислотних сполук у твердих породах (дуб, бук) і не розкладає природний консервант деревини – лігнін. 
          Витрата електроенергії на сушіння 1 м3  бука – 170 – 210 кВт на год.
          Для обслуговування процесу сушіння постійний персонал не потрібен: процес повністю управляється мікропроцесорною системою контролю і управління.
          Камери конденсаційного типу універсальні – дозволяють без переналадки сушити( в комп’ютер вже закладені процеси управління сушкою) 98 порід деревини. 
          Тривалість сушіння залежить від товщини і породи пиломатеріалу, значень початкової і необхідної кінцевої вологості.
          При товщині 50 мм тривалість сушіння триває 23 доби. Об’єм завантаження на один агрегат типу MF – 4  – 14 м3 за один цикл. Для забезпечення безперервного технологічного процесу в оптимальному режимі передбачається обладнання трьох сушильних камер об’ємом завантаження до 30 м3 по два агрегати в кожній камері. 
          При товщині 25 мм тривалість сушки 8 днів. Об’єм завантаження в камеру типу MF – 4 при цій товщині 5,5 м3 на один цикл. Для використання камери тих же параметрів, що і в першому випадку, необхідно встановити не менше трьох агрегатів. Тоді об’єм завантаженої деревини біля 18 м3
          Для скорочення строків сушки в камерах передбачається атмосферна підсушка пиломатеріалів. Складені в штабель дошки витримують під навісом, закритим з трьох сторін. В літній час за 10 – 18 днів вологість знизиться на 12 – 20 %, у весняно-осінній – на 10 – 14 %. 
          Для виготовлення приміщень камер передбачається використання панелей типу «сандвіч». Виготовлені в Німеччині, покриті з двох сторін акриловою фарбою, з потовщенням на  місцях з’єднань. Витрати панелей на камеру – 180 м3.
          Повітряно-обмінний метод сушки базується на обдуванні деревини повітрям, яке поступає із навколишнього середовища через підігріваючи батареї. Основна  частина підведеної енергії використовується для підігріву поступаючого повітря і для випаровування вологи, яка міститься у деревині, тобто іде на тепловитрати. 
          Теплоносій – гаряча вода або конденсат температурою 70 – 90 о С.
          Власне, сушильна камера представляє собою приміщення з хорошою ізоляцією для утримання тепла. Стінки камери виготовлені із сендвіч панелей з використанням пінопластів і листового алюмінію. На об’єм  завантаження по 30 м3 потрібно дві камери. Теплова потужність  – 210 кВт.
          Для одержання теплоносія, необхідного для обігріву камери, і враховуючи велику кількість відходів (гілки, кора, куски, стружка, тирса і т.п.) передбачається встановлення котлів – утилізаторів фірми HEIZOMAT.

 1. Розкрий сухих пиломатеріалів 

          Враховуючи вимоги по якості, передбачається спочатку виконати операцію відбраковки з розторцовкою по довжині.
          Для цього буде використано круглопильний станок типу DEWOLT на ширину пропилу до 250 мм.
          Наступний етап – розкрий відрізків по ширині, а при сушці пиломатеріалів товщиною 50 мм і по товщині на станку  стрічково-пильному ділильному типу SR 900 R 2

          Пропил – до 2мм.

          Перевага станків такого типу в порівнянні з дисковими в тому, що вони дозволяють з більшою точністю розпилювати пиломатеріали, затрати електроенергії нижчі в 4-5 разів, витрати сировини при розпилюванні менше на 14 – 18 %.

Технічна характеристика станка SR 900 R 2 

Діаметр шківів, мм    

900

Висота (товщина) пропилу, мм

450

Нахильний стіл

 

Ширина пропилу, мм                             

880

Довжина стрічкової пили, мм                                  

6320

Натяжка пили, пневматична      

7,5 АТН

Автоматична подача деталі, безступеневе регулювання

(10 швидкостей)

Встановлена потужність кВт

15/20

Обслуговуючий персонал, чол.

2

 

 1. Машинна обробка 

          Паркетна лінія типу MS 288.

          Склад лінії:

          Навантажувальний пристрій механізм типу MA, яким чорнові заготовки вкладаються в магазин:

            – накопичувач транспортним ланцюгом поштучно видаються в лінію;

            – транспортер-прискорювач з захватами, тип В10, ліквідує міжторцові розриви між заготовками і одночасно збільшує швидкість подачі до 50 м/ хв.;

            – машина попереднього фугування з трьома робочими шпинделями, тип VH-3, що виконує функції попереднього фугування однієї кромки і площин та калібрування по товщині;

            –  поворотно-сортувальна станція, тип SV і B-25. Візуальний контроль за якістю поверхні з двох боків, визначення лицевого;

            – паркетна фугувально-фрезерна машина, тип PAKE-70, яка призначена для чотирьох сторонньої обробки заготовок, що забезпечує абсолютно геометричну точність, паралельних поверхово оброблюваних деталей;

            – подавальний транспортер, тип  TV – 2;

            – машина для двох сторонньої обробки торців або профілювання торців Pakh 5;

            – сортувальний вузол – кінцеве сортування паркету по якості.

 Технічна характеристика лінії 

Продуктивність, м2/ рік

 

100000

Розміри оброблюваних заготовок, мм

 

довжина макс.

850

ширина

30 – 80

товщина

10 – 50

Швидкість подачі,  м / хв.  

 

50

Повна потужність, кВт

 

66

Обслуговуючий персонал, чол.

 

4

Габаритні розміри лінії, м

 

довжина

19,3

ширина

7,5

 

 1. Упаковка 

            Упаковка –  по вибору замовника на європалети в термофолію.

 Система утилізації відходів

          З метою зменшення залежності від постачальників теплоносіїв і зберігання витрат на опалення виробничих приміщень, витрат на утилізацію відходів, пропонуємо:

          для утилізації відходів і виробництва теплової енергії яка використовується на опалення і технологію  –  установку по спалюванню відходів деревини.
          З урахуванням кількості відходів від лісопильного і деревообробного виробництва і для забезпечення теплом повітряно-обмінних сушильних камер пропонуємо Вам установку теплову потужністю – 400 kW. теплової потужності.

          Вартість комплекту від заводу у Німеччині – 68000 DM.

          Виконавець фірми UDG mbH

          Головний спеціаліст Г. Притиск

          Вибір обладнання і визначення його необхідної кількості являються основними питаннями проектування технологічної частини деревообробного підприємства. 
          Для кращого використання виробничих площ, забезпечення неперервності виробництва, обладнання, яке входить в технологічний потік підібране  по продуктивності згідно принципу синхронізації  технологічних операцій.
          Необхідна кількість обладнання при відомій програмі випуску продукції визначається відношенням річного обсягу робіт до ефективного річного фонду часу роботи:

                                                                                                    k         

                                                                        E ti Pi

                                                                            np  =        _____1______          

                                                                       Te

де

           ti – нормований час на обробку і продукції по даній групі обладнання, год.;

              Pi – річна програма випуску продукції;  

           Te – ефективний річний фонд часу роботи даної групи обладнання в, г.

           Нормований час обробки даної продукції визначаємо виходячи із розрахункової продуктивності обладнання відповідної групи: 

                                                           t = T/A              

де
            Т – тривалість зміни на год.;

            А  – змінна продуктивність в облікових одиницях продукції.

            Ефективний річний фонд часу роботи обладнання (год.)

                        Te = (Тк – т) с ТКn,

де
            Тк – календарне число днів в році;
            т – кількість неробочих днів;
            с – кількість змін;
            Т – тривалість зміни, год.;
            Кn – коефіцієнт, який враховує простої обладнання при планово – попереджувальних ремонтах (Кn2).

РОЗДІЛ VОрганізаційний план

          Вищим органом управління ТОВ «МАЛКОМ» є Рада Засновників.
          До виключної компетенції Ради Засновників відносяться питання визначення основних напрямків соціального і виробничого (економічного) розвитку, затвердження планів і звітів  про їх виконання.
          Після внесення обов’язкових платежів прибуток підлягає розподілу між засновниками.
          Керівництво діяльністю підприємства здійснює Генеральний директор який приймається за контрактом Радою Засновників. Він самостійно вирішує питання діяльності підприємства, діє від його імені, має право підпису і розпоряджується майном підприємства, здійснює прийняття і звільнення працівників. У відповідності з ринковою виробничою орієнтацією фірми Генеральний директор назначає комерційного директора, який веде питання збуту, маркетингу, і реклами продукції. Головний бухгалтер веде діяльність по складанню документальних звітів підприємства. Головний інженер здійснює керівництво по випуску паркету. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу являються загальні збори, які вирішують питання заключення колективного договору і порядку надання соціальних пільг працівникам ТОВ «МАЛКОМ» із фондів трудового колективу. 
          Оскільки засновники ТОВ «МАЛКОМ» є керівними працівниками, то за рішенням Ради Засновників, виплата заробітної плати керівникам передбачається з моменту повернення кредиту. 
          Організаційний план визначає основні напрями кадрової політики:

Організаційна структура підприємства:                                                      

 

 

Рада засновників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральний директор

 

 

 

 

 

 

 

Головний інженер

 

Комерційний директор

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

Виробництво

 

збут, попит маркетинг  реклама

 

статут звітність бухобліk,податки

           

          Планування кадрової політики має на меті залучення висококваліфікованих спеціалістів і розкриття їх творчого потенціалу в фірмі, що досягають шляхом відбору, навчання  і заохочення.    Відбір працівників здійснюється на основі випробувального строку і виконання вступної роботи. 
          Навчання будується на підвищенні професійного рівня працівників без відриву від виробництва на основі вивчення основних технологічних прийомів і нових напрямків в лісопереробці.
            Заохочення включає як матеріальні виплати, так і заходів морального характеру. Чисельність працюючих на підприємстві становитиме 44 чоловік.
          У таблиці 2 та 3 приведено прогнозний кількісний та якісний склад працівників підприємства по роках реалізації проекту, а також відомості про середню заробітну плату окремих категорій працівників. 

Таблиця 2 – Чисельність робітників та службовців

Kількість працівників

Рік 1

Рік 2

Рік 3

Всього

44

44

44

в т.ч керівний персонал

4

4

4

інженерно-технічний персонал

6

6

6

виробничий персонал

34

34

34

Таблиця 3 – Середня заробітна плата окремих категорій працівників

Категорія працівників

Рік 1

Рік 2

Рік 3

 1. Керівний персонал

250

300

2. Інженерно-технічний персонал

150

200

250

3. Виробничий персонал

100

150

200

РОЗДIЛ VI – Юридичний  план

          Підприємство «МАЛКОМ» представляє собою товариство з обмеженою відповідальністю і веде свою діяльність на основі закону України «Про підприємства України», Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та відповідності з іншими нормативними документами. Товариство є юридичною основою та діє на підставі Статуту та Установчого договору, має власне майно, самостійний баланс і розрахунковий рахунок.

            ТОВ «МАЛКОМ» створене наступними фізичними особами:
          – Малеш Володимир Iлліч
          – Мотайленко Дмитро Вікторович

            Засновники несуть відповідальність по зобов’язаннях ТОВ «МАЛКОМ» в розмірі Статутного капіталу, створеного за рахунок коштів засновників і складає 37,5 млн. крб.  

 

РОЗДІЛ VII – Охорона навколишнього середовища

          Охорона природного середовища одна із найбільш актуальних проблем. Розвиток продуктивних сил, безперервне прискорення темпів науково-технічного прогресу вимагають додаткового залучення в господарську діяльність все зростаючого обсягу природних ресурсів. Зокрема, даним проектом передбачається щорічна переробка 4600 м3 круглого лісу. Наша область, як відомо багата лісом, являється крупним лісозаготівельником. Однак внаслідок збільшення масштабів заготівлі деревини, виникає сувора необхідність дотримання правил лісоексплуатації,  що і передбачається даним проектом.
          Крім того, підприємство по переробці деревини буде виробляти велику кількість твердих відходів (тирса, кускові відходи, кора). Три чверті відходів деревообробної промисловості  належить лісорозпилу. В загальному обсязі відходів деревини 60 % – кускові (горбиль, рейки, вирізки, олівці) і 40 % – дрібні (тирси, стружки та інше). 
          Тому даним проектом передбачається для утилізація відходів і отримання теплової енергії, використання установки по спалюванню всіх вищевказаних відходів (вартість установки 68 000 DM).

РОЗДIЛ VIII Фінансовий план

          Результати прогнозування виробництва та збуту по бізнес-плану обчислені та зведені в загальний фінансовий план, який в бізнес-плані подано наступними документами: звітом про прибутки та збитки, плановим балансом та звітом про рух грошових коштів, балансом активів та пасивів підприємства та інше.
          При підготовці вихідних даних для розрахунку бізнес-плану – «Фінансового плану» – прийнято наступні дані: – Старт бізнес-плану – ________________199___р.          

          Передбачуваний термін реалізації бізнес-плану – 3 роки. Для усунення впливу на вартісні показники фактору інфляції всі розрахунки зроблено в німецьких марках, користуючись для перерахунків в національну валюту України даними прогнозів валютного курсу.
          У зв’язку із змінами вихідних даних використаних при створенні Бізнес-плану, проекту «Малком» по організації виробництва штучного паркету надсилається фінансовий прогноз 1-го року дії Бізнес – плану з врахуванням змін.  

ФІНАНСОВИЙ ПРОГНОЗ

          1-го року дії Бізнес-плану проекту «Малком» з виробництва штучного паркету. При підготовці фінансового прогнозу враховано такі зміни:

 1. Середня заробітна плата окремих категорій працівників:
                                 

   

  було

  стало

  а) керівний персонал          

  550

  б) ІТП            

  150

  500

  в) виробничій персонал

  100

  400

 1. Процентна ставка за користування кредитом:
 • було 28 % річних
 • стало 15 % річних
 1. Термін погашення кредиту:
 • було 14 місяців
 • стало 18 місяців
 1. Ціна реалізації 1-го м2 паркету:
 • було 38 DM
 • стало 35 DM
 1. Курс валют взятих у розрахунках:
 • було 1 DM = 1,18 грн.
 • стало 1 DM= 1,06 грн., 1 дол. США 1, 875 грн.

          Враховано також зміни по амортизації основних фондів, оподаткуванні фонду оплати праці, та інші у відповідності з чинним законодавством.

Таблиця – Інвестиційні витрати проекту 

Iнвестиційні витрати

Сума кредиту в DM

1. Передінвестиційне дослідження та підготовчі роботи

5 000

2. Освоєння земельної ділянки

10 000

3. Інфраструктура

15 000

4. Технологія

2 000

5. Витрати по доставці обладнання

46 860

6. Обладнання

1 270 003

7. Пуско-налагоджувальні роботи

20 560

8. Накладні витрати

57 577

9. Обігові кошти

273 000

                       Всього:

1 700 000

 Таблиця – Прогноз обсягу реалізації (з ПДВ)

Вид

продукції

Рік 1

В тому числі по кварталах

I

II

III

Обсяг реалізації,

м2

 

Ціна

DM

 

Сума DM

Обсяг

реалізації

м2

 

Ціна DM

 

Сума

 DM

Обсяг

реалізації,

м2

 

Ціна DM

 

Сума

DM

Обсяг

реалізації,

м2

 

Ціна DM

 

Сума DM

Паркет штучний всього,

в тому числі:

 

84000

 

38

 

3192000

 

9000

 

38

 

342000

 

25000

 

38

 

950000

 

25000

 

38

 

950000

–  реалізація на Україні

 

8400

 

38

 

3192000

 

900

 

38

 

32400

 

2500

 

38

 

95000

 

2500

 

38

 

95000

 

– експорт за межі України

 

84000

 

38

 

2872800

 

8100

 

38

 

307800

 

22500

 

38

 

855000

 

22500

 

38

 

855000

 

  

 

Рік 2

Рік 3

IV

Обсяг

реалізації

м2 

 

Ціна DM

 

Сума DM

Обсяг

реалізації

м2

 

Ціна DM

 

Сума DM

Обсяг

реалізації

м2

 

Ціна DM

 

Сума DM

 

25000

 

38

 

950000

 

100000

 

 

36

 

3600000

 

100000

 

35

 

3500000

 

2500

 

38

 

95000

 

10000

 

 

36

 

360000

 

10000

 

35

 

350000

 

22500

 

38

 

855000

 

90000

 

 

36

 

3240000

 

90000

 

35

 

3150000

Таблиця – Схема поповнення вкладених коштів у часі  

 

Позиція

 

Рік 1

 

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

V

 

 

VI

 

 

VII

 

 

VIII

 

 

IX

 

 

X

 

 

XI

 

XII

 

Рік 2

 

Рік 3

 

Всього

1. Повернення грошових вкладів власних коштів

101597

79333

79333

2. Доход власника

698562

1487897

2186459

3. Всього повернення грошових вкладень власника з доходом (1+2)

777895

1487897

2265792

4. Повернення кредиту

1481336

149859

138537

140801

143100

145437

147812

 

150227

 

152681

155174

157708

218664

1700000

5. Відсоток (%) за користування кредитом

323613

79333

39667

36170

32937

29652

26313

22920

 

19471

 

15965

12403

8782

6599

330212

6. Всього повернення грошей кредиторам (1+2)

1804949

79333

189526

1747704

173738

172752

171750

170732

 

169698

 

168646

167577

166490

225263

2030212

 Прямі витрати на 1 м2 паркету

Вид затрат

 

Рік проекту

 

1

2

3

1. Прямі матеріальні затрати

6.61

6.61

6.61

в т. ч. 1.1. Сировина

4.64

4.64

4.64

1. 2. Упаковка

0.12

0.12

0.12

1.3. Покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати

0.08

0.08

0.08

1.4. Транспортні витрати

0.62

0.62

0.62

1.5. Паливо і електроенергія

1.13

1.13

1.13

1.6. Втрати в межах природних збитків

0.02

0.02

0.02

2. Прямі трудові витрати

1.25

2.12

2.74

в т. ч. 2.1. Основна заробітна плата персоналу

0.79

1.34

1.74

2.2. Відрахування на державне соцстрах, 37 %

0.29

0.49

0.64

2.3. Відрахування в державний фонд зайнятості, 2 %

0.02

0,03

0,03

2.4. Відрахування в фонд Чорнобиля, 12 %

0.09

0,17

0,21

2.5. Додаткові витрати із фонду оплати праці, 7 %

0.06

0,09

0,12

ВСЬОГО: прямі витрати на одиницю продукції

5.59

8.73

9.35

 Таблиця – Непрямі витрати на обєм реалізованої продукції по роках реалізації

Вид затрат

 

Рік проекту

 

1

2

3

1. Рентні платежі

72400

82400

80200

в т. ч. 1.1.Платежі по обов’язковому страхуванню майна і робітників

3300

4500

4500

1.2. Обов’язкові відрахування на будівництво, ремонт і утримання автодоріг

37700

42500

41300

1.3. Обов’язкові відрахування в інноваційні фонди

31400

35400

34400

2. Маркетингові витрати

12300

15000

15000

в т. ч. 2.1. Затрати по комплексному вивченню ринку

3 000

3 000

3 000

2.2. Витрати по рекламі

2 500

3 000

3 000

2.3. Затрати на сертифікацію і збут продукції

4500

6000

 6000

2.4. Витрати по проведенню виставок, ярмарок, ведення ділових переговорів

2300

3000

3000

3. Адміністративні витрати:

22500

31900

31900

в т. ч. 3.1. Оплата послуг зв’язку, обчислювальних центрів, банків

7600

10600

10600

3.2. Оплата аудиторських послуг

3000

3000

3.3. Оплата комунальних послуг

500

800

800

3.4. Оплата ремонтно-сервісних послуг

1100

1500

1500

3.5. Оренда приміщення

7600

7600

7600

3.6. Офісно-господарські витрати

500

800

800

3.7. Представницькі витрати

1100

1500

1500

3.8. Канцелярські витрати

600

800

800

3.9. Витрати на службові відрядження

800

1500

1500

3.10. Поза виробничі витрати, включаючи витрати на охорону навколишнього серед

2700

3800

3800

4. Iнші витрати

101600

ВСЬОГО: Операційні витрати:

208800

129300

127100

Таблиця – Прямі витрати на обєм реалізованої продукції 

По роках

реалізації

проекту

 

Рік 1

 

 

в тому числі по-кварталах

Рік 2

Рік 3

I

II

III

IV

 

Соб.

1 м2 DM

 

Реал.

в натурі м2

Витр.

DM

1 м2  

DM

реал

в натурі м2

вит DM

сб

1 м2

 DM

реал

в натурі м2

вит

DM

сб.

1 м2 DM

реал

в натурі м2

вит

 DM

сб

1 м2 DM

реал

в натурі м2

вит. DM

 

 

сб

1 м2

DM

реал

в

натурі м2

вит

DM

сб

1 м2 DM

реал

в

натурі м2

вит. DM

Прямі матеріальні затрати

 

6.61

 

84000

 

555240

 

6.61

 

9000

 

59490

 

6.61

 

25000

 

165250

 

6.61

 

25000

 

165250

 

6.61

 

25000

 

165250

 

6.61

 

100000

 

661000

 

6.61

 

100000

 

661000

Прямі трудові затрати

 

1.25

 

84000

 

105000

 

1.25

 

9000

 

11250

 

1.25

 

25000

 

31250

 

1.25

 

25000

 

31250

 

1.25

 

25000

 

31250

 

2.12

 

100000

 

212000

 

2.74

 

100000

 

274000

Всього прямі витрати

 

 

 

660240

 

 

 

70740

 

 

 

 

 

196500

 

 

 

196500

 

 

 

196500

 

 

 

873000

 

 

 

935000

 Примітка:
          «сб» – собівартість
          «реал» – реалізація
          «вит» – витрати

Таблиця – Зведені витрати виробництва і збуту

Види витрат

Рік 1

I

II

III

IV

Рік 2

Рік 3

1. Прямі матеріальні затрати

555240

59490

165250

165250

165250

661000

661000

2. Прямі трудові затрати

105000

11250

31250

31250

31250

212000

274000

3. Амортизація

211667

21167

63500

63500

63500

254000

254000

4. Операційні витрати

208800

20880

62640

62640

62640

129300

127100

5. % за користування кредитом

323613

119000

98759

68704

37150

6599

І. ВСЬОГО: Витрати виробн. і збуту (1+2+3+4)

1404320

231787

421399

391344

359790

1262899

1316100

ІІ. ВСЬОГО: Затр. на вироб., збут продукції (1-3)

1192653

210620

357899

327844

296290

1008899

1062100

 Таблиця – План прибутків 

Показники

Рік 1

I

II

III

IV

Рік 2

Рік 3

1. Виручка від реалізації продукції

3192000

342000

950000

950000

950000

360000

2500000

2. Податок на добавлену вартість

53200

5700

15833

15833

15834

60000

58333

3. Чистий обсяг продажу (1-2)

3138800

336300

934167

934167

934166

3540000

3441667

4. Прямі матеріальні затрати

555240

59490

165250

165250

165250

661000

661000

5. Прямі трудові затрати

105000

11250

31250

31250

31250

212000

274000

6. Валовий прибуток (3-4-5)

2478560

265560

737667

737667

737666

2667000

2506667

7. Операційні витрати

208800

20880

62640

62640

62640

129300

127100

8. Амортизація

211667

21167

63500

63500

63500

254000

254000

9. % за користування кредитом

323613

114000

98759

68704

37150

6599

10. Прибуток від реалізації

1734480

104513

512768

542823

574376

2277101

2125567

11. Інший прибуток

12. Балансовий прибуток (10+11)

1734480

104513

512768

542823

574376

2277101

2125567

13. Податок на прибуток, 30 %

520344

31354

153830

162847

196196

683130

637670

14. Чистий прибуток

1214136

73159

358938

379976

402063

1593971

1487897

Таблиця – Баланс грошових потоків у розрізі видів потоків

Показники

Рік 1

Рік 2

Рік 3

1. Виручка від реалізації продукції

3192000

3600000

3500000

2. Прямі матеріальні затрати

555240

661000

661000

3. Прямі трудові затрати

105000

212000

274000

4. Операційні витрати

208800

129300

127100

5. Податки:

– ПДВ

– податок на прибуток

573544

53200

520344

743130

60000

683130

696003

58333

637670

6. Баланс грошових потоків по оперативній діяльності (стр. 1-2-3-4-5)

1804949

1854570

1741897

7. IІнвестиційні затрати

1700000

8. Баланс грошових потоків по проекту

– 1700000

9. Власні кошти (кошти кредитора)

79333

10. Повернення коштів кредиторам

– 1481336

218664

11. Повернення власних коштів

79333

12. Оплата %  за користування кредитом

– 323613

6599

13. Виплата частки прибутку

14. Баланс грошових потоків по фінансовій діяльності

– 1804949

304596

15. Грошові кошти на початок року

1549974

16. Грошові кошти на кінець року

1549974

3291871

Таблиця – Прогнозований бухгалтерський баланс

 

 

На кінець

1-го року

На кінець

2-го року

На кінець

3-го року

Актив

1968244

2551301

3357629

Основний капітал             

1058333

804333

550333

Нематеріальні активи

2500

2500

2500

А. Товарно-матеріальні цінності

869611

1486139

1511241

Б. Біржові цінні папери

В. Грошові засоби

204929

1233155

Г. Рахунки дебиторів

15000

23000

30000

Поточні активи (А+Б+В+Г)

884611

1714068

2774396

Попередня оплата і витрати, віднесені на майбутні періоди

22800

30400

30400

Пасив

1968244

551301

3357629

Власний капітал

2700

256700

1209262

Нерозподілений прибуток

1734480

2277101

2125567

Довгострокові пасиви

218864

Короткострокові зобов’язання (поточні пасиви)

12200

17500

22800

Доходи віднесені на майбутні періоди

 

Результати аналізу ефективності виробництва паркету характеризується двома групами показників:

– показники які характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства при реалізації бізнес-плану;

– показники, які характеризують ефективність вкладень в проект.

Таблиця – Фінансові результати ефективності

Найменування статей

 

Прибутковість

 

Роки

 

1

2

3

 

 

 

Рентабельність активів

61.7

62.5

44.3

Рентабельність інвестованого капіталу

71.4

93.8

87.5

Рентабельність продаж %

38.0

44.3

42.5

Приріст власного капіталу

254000

952562

Валовий прибуток(продаж %)

77.6

74.1

71.6

Операційний прибуток(продаж %)

54.3

63.3

60.7

Фінансове становище

 

 

 

Сума заборгованості, сума активів

11.7

0.7

0.7

Поточна ліквідність, DM

884611

1714068

2774396

Коефіцієнт «критичний» оцінки, DM

1.23

13.02

55.4

Чистий обіговий капітал

204929

1233155

Показник Z – Альтмана (показник ймовірності банкрутства)

2.96

3.25

3.33

           Примітка. Починаючи з першого року реалізації проекту, підприємство знаходиться в «безпечній зоні» з низьким  рівнем ймовірності банкрутства.

           Ефективність проекту характеризується також показником, прийнятим в міжнародній практиці:

І. Чисто проведена вартість – NPV визначається за формулою: 

де для року впровадження проекту t (1, 2, 3)

Вt  – сума виручки від реалізації основної продукції;

Сt –  інвестиційні затрати та податки;

0,15 – ставка дисконту.

          Для даного проекту NPV=2025741DM

РОЗДІЛ ІХАналіз ризиків

          При підготовці бізнес-плану по випуску паркету проаналізовано можливість виникнення ряду критичних ситуацій, які можуть негативно вплинути на даний бізнес. 
          Основними видами ризиків, пов’язаними з реалізацією проекту являються: 
а) ризик істотної затримки початку реалізації проекту;
б) ризик несвоєчасного налагодження обладнання та пусконалагоджувальних робіт;
в) ризик невиходу на заплановані об’єми випуску продукції у зв’язку з падінням попиту, високим рівнем конкуренції;
г) ризик невиходу на заплановані ринки збуту;
д) ризик зниження запланованого рівня чистого прибутку у зв’язку з підвищенням рівня експлуатаційних затрат; зниженням прогнозованого рівня цін на паркет; зміною податкової системи і збільшенням ставок податкових платежів та інше. 
          З метою оцінки впливу  ризику на кінцевий результат проекту проведено аналіз ризику методом чутливості. 
          Аналіз чутливості дає можливість визначити наскільки чутливо реагують показники NPV, IRR та інші на зміну однієї змінної. Аналіз чутливості дозволяє перевірити, які змінні найбільш важливі, тобто являються джерелом ризику. 
          Розроблена підприємством програма зменшення ризиків, що наведена нижче не охоплює заходи по захисту від ризику капітальних вкладень(інфляція) і політичного ризику. Ці ризики зв’язані між собою і не залежать від діяльності керівництва підприємства. До того ж,  ми вважаємо, що загальна концепція  тенденція економічного і політичного розвитку  країни, що створить сприятливі умови для розвитку приватного підприємництва.

Ринковий Ризик (відсутність ринку).
         Постійне підвищення якості паркету, рекламна компанія та інші маркетингові заходи забезпечать постійне зростання ринку для нашої продукції.

Ризик втрати майна (пожежа, крадіжка).
          Підприємство передбачає орендувати приміщення для виробництва паркету на діючому лісокомбінаті цехи якого забезпечені системами пожежної і охоронної сигналізації

Ризик втрати часу(відсутність сировини, несвоєчасна поставка обладнання, зупинка виробництва через поломку устаткування).
         Поставка деревини для виробництва паркету буде здійснюватись через лісові господарства Закарпатської області, які мають можливість реалізувати необхідну кількість бука для виробництва паркету.
          Поставка обладнання буде здійснюватись згідно контракту №… від «…»__________ де передбачено санкції за несвоєчасну поставку обладнання.
          Ремонт обладнання передбачається проводити згідно графіка профілактичного ремонтно-технічного обслуговування, що дозволить запобігти пошкодженням  і незапланованим зупинкам виробництва.

Ризик невиконання зобов’язань.
          Висока якість паркету, високий рівень організації виробництва і технологічного процесу дозволять підприємству виконати свої зобов’язання перед покупцями, забезпечити їх високоякісною продукцією, дотримуватись строків постачання готової продукції.
          Проаналізувавши всі можливі ризики керівництво підприємства прийняло рішення про необхідність страхування ризиків, вказаних в пунктах а, б, в, г, д.

Таблиця – Визначення зміни чистої приведеної вартості (NPV) проекту в % при зміні параметрів на 10 %

Роки

IІнвестиції,

DM

Об’єм

реалізації,

м2

Ціна,

DM /м2

Виробничі

затрати,

DM /м2

Чисті

вигоди,

DM

Ставка

дисконту,

15 %

Чисті вигоди з врахуванням ставки дисконту, DM

Базовий варіант

1

1700000

84000

38

23

1214136

1

– 485864

2

100 000

36

20

1593971

0.870

1386755

3

100 000

35

20

1487897

0.756

1124850

NPV=2025741

Обєм реалізації продукції змінюється на 10 %

1

1700000

92400

38

23

1386000

1

-314000

2

110 000

36

20

1760000

0.870

1531200

3

110 000

35

20

1650000

0.756

1247400

NPV=2464600

Ціна за 1 м2 змінюється на 10 %

1

1700000

84000

42

23

1596000

1

-10400

2

100 000

40

20

2000000

0.870

1740000

3

100 000

39

20

1900000

0.756

1436400

NPV=2060600

 Виробничі затрати змінюються на 10 %

1

1700000

84000

38

25

1092000

1

– 608000

2

100 000

36

22

1400000

0.870

1218000

3

100 000

35

22

1300000

0.756

982800

NPV=1592800

Альтернативна вартість капіталу змінюється на 10 %

1

1700000

84000

38

23

1260000

1

-440000

2

100 000

36

20

1600000

0,957

1531200

3

100 000

35

20

1500000

0,832

1248000

NPV=1788969

Обєм інвестицій змінюється на 10 %  

1

1870000

84000

38

23

1260000

1

– 610000

2

100 000

36

20

1600000

0.870

1392000

3

100 000

35

20

1500000

0.756

1134000

NPV=1916000

Таблиця – Аналіз чутливості в проекті

 

% зміни фактору,

х

Нова

NPV,

DM

Базова

NPV,

DM

%

зміни,

NPV

Рейтинг

Ставка дисконту

10

2339200

2025741

15.5

IV

Відпускна ціна

10

3072400

2025741

57.7

ІI

Об’єм реалізації

10

2464600

2025741

21.7

ІІІII

Виробничі витрати

(з податками)

10

1592800

2025741

21.4

ІІIII

Об’єм інвестицій

10

1916000

2025741

5.4

V

За рейтингом основними ризиками проекту являються зміни відпускних цін, об’єму реалізації та виробничих витрат. Проект неефективний при збільшенні витрат на 47 %, зниженні цін на 19 %.

Прямі витрати на 1 м2 паркету

ВИД ЗАТРАТ

Рік проекту

 

1

1. Прямі матеріальні затрати в т. ч

6.59

1.1. Сировина

4.64

1. 2. Упаковка

0.12

1.3. Покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати

0.08

1.4. Транспортні витрати

0.62

1.5. Паливо і електроенергія

1.13

2. Прямі трудові витрати

3.97

                             в т. ч.

2.1. Основна заробітна плата персоналу

2.69

2.2. Відрахування на державне соціальне страхування, 36 %

0.97

2.3. Відрахування в державний фонд сприяння зайнятості, 1.5 %

0,04

2.4. Відрахування в фонд Чорнобиля, 10 %

0,27

ВСЬОГО: прямі витрати на одиницю продукції

10.56

Таблиця – Прямі витрати на обєм реалізованої продукції 

 

Рік 1

 

Собівартість 1 м2 DM

реалізація в натурі

м2

Витрати

DM

Прямі матеріальні затрати

6.59

84000

553560

Прямі трудові затрати

3.97

84000

333480

Всього прямі витрати

  

887040

Таблиця – Непрямі витрати на обєм реалізованої продукції 

 

Рік проекту

ВИД ЗАТРАТ

1

 

1. Рентні платежі

66902

                               в т. ч.

1.1.Платежі по обов’язковому страхуванню майна і робітників

3300

1.2. Обов’язкові відрахування на будівництво, ремонт і утримання автодоріг

34692

1.3. Обов’язкові відрахування в іноваційні фонди

28910

 

2. Маркетингові витрати

 

29695

                                 в т. ч.

2.1. Затрати по комплексному вивченню ринку

6000

2.2. Витрати по рекламі

4500

2.3. Затрати на сертифікацію і збут продукції

10895

2.4. Витрати по проведенню виставок, ярмарок, ведення ділових переговорів

8300

 

3. Адміністративні витрати:

39500

                        в т. ч.

3.1. Оплата послуг зв’язку, обчислювальних центрів, банків

7600

3. 2. Оплата комунальних послуг

2500

3.3. Оплата ремонтно-сервісних послуг

3100

3.4. Оренда приміщення

7600

3.5. Офісно-господарські витрати

3500

3.6. Представницькі витрати

5100

3.7. Канцелярські витрати

1600

3.8. Витрати на службові відрядження

5800

3.9. Позавиробничі витрати, включаючи витрати на охорону навколишнього середовища

2700

 

ВСЬОГО: Операційні витрати:

 

136097

Таблиця – Схема повернення вкладених коштів у часі 

І

Рік 1

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1. Повернення кредиту

1018000

110000

111000

112000

112000

114000

114000

115000

115000

115000

2. % за користування кредитом

183696

63750

19875

18488

17087

15698

14262

13184

11400

9962

Таблиця – Схема повергнення вкладених коштів у часі 

 

Рік 2

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

1. Повернення кредиту

682000

115000

115000

115000

115000

115000

107000

2. % за користування кредитом

29587

8525

7087

5650

4213

2775

1337

План прибутків

Показники

Суми

1. Виручка від реалізації продукції

2940000

2. Податок на добавлену вартість

49000

3. Чистий обсяг продажу

2891000

4. Прямі матеріальні затрати

553560

5. Прямі трудові затрати

333480

6. Операційні (загально-виробничі витрати)

136097

7. Амортизація

184167

8. % за користування кредитом

183696

9. Прибуток від реалізації

1500000

10. Балансовий прибуток

1500000

11. Податок на прибуток 30 %

450000

12. Чистий прибуток

1050000

Результати 1– го року дії проекту 

1. Обсяг реалізації

2940000

2. ПДВ

49000

3. Обсяг реалізації без ПДВ

2891000

4. Собівартість виробництва

1391000

5. Балансовий прибуток

1500000

6. Податок на прибуток

450000

7. Прибуток що залишається у розпорядженні підприємства

1050000

8.Рентабельність виробництва

107,8%

9. Ціна продажу, за 1 м 2

35 DM або 19,8 дол. США

10. Собівартість

16,6 DM або 17,5 грн.

            Повернення коштів кредиторам                1018000

            Оплата % за користування кредитом       183696