Концепція становлення та розвитку туристично-курортної сфери у Закарпатській області

  • Автор запису:
  • Категорія запису:Концепції

Тези до однойменної Програми відносно туристично-курортної сфери в Закарпатті

            Перед збором фактичних даних, підготовкою матеріалів, їх аналізом та написанням Програми з питань туризму та рекреації (в подальшому Програма), включаючи й «стратегічної», тобто на триваліший (5-10 років) період, доцільно визначитись з Концепцією (латин. conceptio – розуміння), як системою поглядів з метою зрозуміти: стан, явища і процеси у туристичній галузі краю. Останнє дозволить підготувати дійсно фахову, а головне – реальну Програму. 
            Для цього варто та доцільно буде зробити/здійснити наступне: 
            1.1. Визначитись, що ТУРИСТИЧНА СФЕРА, поряд із лісозаготівельною/лісопереробною та видобутком і розливом мінеральної води є ПРИОРІТЕТНОЮ в області. 
            1.2. Перед написанням Програми – сформувати/скласти Концепцію туристично-курортної сфери Закарпатської області. 
            1.3. Найефективнішою Програмою «по туризму», у ситуації, яка має місце в Закарпатті має бути короткострокова – на ОДИН, максимум на ДВА роки.
             Натомість, для написання Програми, доцільно вибрати один із двох варіантів:
            I. Підготувати Умови та оголосити Конкурс з написання Програми (при наявності коштів).
            II. Сформувати РОБОЧУ ГРУПУ для написання, власне Програми (за відсутності коштів).
           У разі реалізації другого варіанту, робоча група, перед підготовкою/написанням Програми мусить скласти/зробити/здійснити: 
            2.1. КОНЦЕПЦІЮ формування та становлення туристичної галузі краю (в якій продумати, куди «помістити» курорти та «що робити» з рекреацією). 
            2.2. Визначити коло зацікавлених учасників «формування, становлення та розвитку туристичної-курортної сфери краю», а також сформувати з них групу спеціалістів галузі та науковців з питань туризму та рекреації (на громадських засадах). 
            2.3. Визначити принципи та низку показників, за якими буде здійснюватись синтез, аналіз та які дані будуть використовуватись при написанні Програми. 
            2.4. Здійснити повну інвентаризацію туристичної галузі краю, використовуючи дані Управління по туризму та курортах ОДА, аналогічних структур на місцях (РДА, якщо такі є), статистики та інші дані. 
            2.5. Визначити роль та місце «науковців», запропонувавши останнім своєрідне місце під туристичним «сонцем» краю, скориставшись науковими роботами та розробками перших.
            У самій Програмі, доцільно висвітлити окремо й такі питання, як: 
            3.1. Термінологію (слів та понять), які використовуються у Програмі.
            3.2. Принципи Програми (якщо буде прописано в Концепції – перенести до Програми). 
            3.3. Мета, завдання та основні напрямки Програми. 
            3.4. Перелік попередніх Програм та стан їх виконання/невиконання й причини останнього. 
            3.5. Перелік державних структур, органів влади та управління (в т.ч. й з урахуванням ймовірних змін, через проведення адміністративної реформи в області), які мають відношення до сфери туризму та рекреації в краї, а також – взаємини, підпорядкованість, координація між такими. 
            3.6. Перелік, короткий опис та статус курортів у Закарпатті та взаємини з органами влади й управління (в т.ч. й з урахуванням ймовірних змін, через проведення адміністративної реформи в області), які займаються проблемами рекреації в краї, а також – взаємини, підпорядкованість та координація між такими. 
            3.7. Перелік, доцільність, категорійність, статус і т.д. по відношенню до фестивалів, які організовуються та проводяться в області, а також щодо інших масових заходів такого типу. 
            3.8. Економічний ефект від впровадження Програми, в розрізі регіонів та підгалузей. 
            3.9. Альтернативи формування, становлення та розвитку Програми туризму та рекреації. 
            3.10. Етапи та строки виконання пунктів Програми, особливості та перехідні положення. 
            В процесі написання Програми, важливо визначити її Розділи та їх принципи, як-то: 
            4.1. По класифікації за: географічним принципом і напрямком туристського потоку, метою поїздки і джерелом фінансування, способом пересування і засобом розміщення, кількістю учасників і тривалістю перебування, розташуванням туристського місця і інтенсивністю туристського потоку, організаційною формою і так далі. 
            4.2. По видах: внутрішній або національний та іноземний або міжнародний, в’їзний або виїзний, рекреаційно-оздоровчий, розважальний, подієвий, професійно-діловий, науково-пізнавальний (конгресний), спортивний відпочинок, шоп-тури, пригодницький (екстремальний), паломницько-релігійний, ностальгічний, екотуризм, екзотичний, елітарний, соціальний чи комерційний, пішохідний, річковий, автотуризм, залізничний, велосипедний, лижний, гужовий (кінний), змішаний; за розміщенням у готелях, мотелях, пансіонатах, кемпінгах, апартаментах, в наметах, індивідуальний, сімейний, груповий, корпоративний, короткотривалий, довготривалий, гірський, водний, сільський, приміський, постійний, сезонний, епізодичний, організований, неорганізований та інші. 
            4.3. Буде доцільним – окремий розділ про особливості Закарпаття та характерні для останньої й перспективні види туризму й рекреації. 
            До Програми доцільно долучити такі додатки, як: 
            5.1. Аналітична записка з мотивацією та причинами написання Програми. 
            5.2. Статистичні дані, фінансові показники господарювання: розміри, темпи, тенденції, суми туристичного збору по районах, сферах, суб’єктах тощо. 
            5.3. Перелік об’єктів туристично-рекреаційної сфери краю: по районах, по сферах та по суб’єктах туристично-рекреаційної сфери, а також їх добровільні об’єднання, якщо такі є. 
            5.4. Карти та GPS дані туристично-рекреаційних об’єктів краю. 
            5.5. Інші користі показники та дані туристично-рекреаційної сфери краю. 
            До Програми доцільно долучити її Зміст, План-схему всієї Програми, а також: Предметний, Алфавітний та інші показчики. Крім того до Програми доцільно долучити карти: Закарпатської області та прилеглих: Львівської й Івано-Франківської областей, Карпатського регіону, а також – прилеглих країн Європейського Союзу. 
            В процесі роботи над Програмою, доцільно:
           6.1. Попрацювати з існуючими суб’єктами та об’єднаннями (наприклад – з мережею ТІЦів Закарпаття) туристично-рекреаційної сфери краю, з метою націлити їх на реалізацію Програми. 
            6.2. Організувати ФОРУМ (продумавши формат) учасників туристичного бізнесу краю з метою самоорганізації останніх у саморегульовані організації (СРО), що суттєво збагатить Програму та спростить її реалізацію, через такі структури. 
            6.3. Запропонувати УГОДИ про державно-приватне партнерство (ДПП), з боку Управління туризму та курортів із зацікавленими учасниками туристичної сфери краю, що також – збагатить Програму і спростить її реалізацію, через механізм реалізації перших. 
            6.4. Активізувати ВИСТАВКОВУ діяльність, включаючи й за межами України, особливо – в частині ПРЕЗЕНТАЦІЇ туристичних можливостей краю, бодай в країнах Вишеградської групи (Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія), максимально активізувавши й щорічні «Тур’євроцентри – Закарпаття». 
            6.5. Домогтися та реалізувати спрямування усієї суми місцевого податку – туристичного збору, який відраховується та акумулюється по Закарпатській області – на потреби туристично-рекреаційної сфери краю. 

Підготовлено IASEED