Концепція створення, підтримки та використання списку виборців м. Ужгорода

 • Автор запису:
 • Категорія запису:Концепції

ПРОЕКТ

КОНЦЕПЦІЯ
створення, підтримки та використання списку виборців м. Ужгорода

          Метою створення  та використання єдиного списку  мешканців (виборців) м. Ужгорода (в подальшому СВ) є впровадження єдиної методології при формуванні СВ та отримання максимально повних даних в реальному часі про жителів (виборців) м. Ужгорода. Практичне використання інформації СВ дозволить міській владі працювати більш професійно, а рішення приймати аналітично виважені. 

          Завданням СВ є:

 • отримання реальних списків виборців; 
  можливість швидкої адаптації списків при зміні меж дільниць;
 • оптимізація розмірів виборчих дільниць та кількості виборців в межах дільниці; економія коштів при формуванні СВ;
 • максимальне наближення даних СВ для реальної ситуації.

          Формування та використання СВ ґрунтується на принципах: законності, достовірності первинних джерел, систематичного поповнення даних (в реальному часі), кілька рівневого доступу та конфіденційності.
          Створення та використання єдиного СВ відбувається на підставі діючого законодавства та у відповідності із дорученням міського голови.

          Створення (формування) єдиного СВ мешканців (виборців) м. Ужгорода

 1. Єдиний СВ створюється на електронних носіях.
 2. Організацію та технічне забезпечення по формуванню єдиного СВ здійснює керівництво Ужгородського МВК.
 3. СВ формується за єдиним загальноприйнятим стандартом.
 4. За основу створюваного СВ беруться попередні списки з використанням інформації від ЗАГСу, паспортного столу, статистики, податкової інспекції, служб соціального захисту та інших.
 5. Для роботи над СВ міська влада визначає виконавців. 

          Поповнення та використання даних СВ мешканців (виборців) м. Ужгорода

1. Поповнення до СВ здійснюється в режимі реального часу в порядку надходження інформації. 
2. Служби міськвиконкому та інші визначені відомства подають дані до єдиного СВ.
3. Доступ до єдиного СВ здійснюється по кількарівневому принципу та у відповідності з положенням про такий доступ (при цьому визначається коло користувачів (осіб) та їх повноваження). 
4. СВ використовується в основному  при проведенні виборів (референдумів), при прийнятті рішень з питань роботи органів виконавчої влади м Ужгорода. 
5. СВ не може використовуватись інакше, ніж передбачено законодавством та положенням про порядок доступу до цієї інформації.

          Створення (формування) СВ доцільно провести у максимально зжаті терміни для запобігання виявлених в процесі виборів Президента недоліках.

          Проект Концепції підготовлено членами Консультаційної Ради при Ужгородському міському голові.