МЕМОРАНДУМ
між Управлінням туризму та курортів Закарпатської ОДА та IASEED

  • Автор запису:
  • Категорія запису:Меморандуми

про туристично-рекреаційну, інформаційно-краєзнавчу та етнографічно-фестивальну співпрацю 

          Управління туризму та курортів Закарпатської обласної державної адміністрації (м. Ужгород, Закарпатської області) та
          Інформаційно-аналітична служба «Європейсько-східний діалог» (IASEED, м. Прага, Чеська Республіка) 

          – керуючись намірами поширювати та пропагувати серед широкої громадськості краю та за його межами – туристично-рекреаційні можливості Закарпатської області,
          – виходячи з необхідності інформаційно-краєзнавчого покращення роботи усіх наявних інституцій туристично-рекреаційної сфери краю,
          – з метою активізувати етнографічно-фестивальну роботу в краї та з метою організації й розширення співпраці між громадськими інституціями, фізичними та юридичними особами й державними органами влади та управління, 
          – виходячи із загальнополітичного курсу України щодо інтеграції до європейських інституцій, з урахуванням загальноєвропейських процесів, що намітились у таких сферах, як туризм та рекреація краю, Сторони домовились об’єднати власні зусилля у наступному:

  1. Сторони погоджуються на взаємний обмін інформацією про власну, поточну діяльність, в туристично-рекреаційній, інформаційно-краєзнавчій та етнографічно-фестивальній співпраці, з метою ознайомлення широкого загалу про таку, з подальшим розміщення такої в Інтернеті, на веб-сторінках кожної зі Сторін. Обмін інформаціями відбуватиметься в електронному виді. 
  1. Сторони, за власною ініціативою, будуть запрошувати одна одну на організовувані масові заходи, як-то: робочі зустрічі (засідання, наради, дні відкритих дверей, річниці), фестивалі, експедиції, семінари, конференції тощо, з метою пропаганди та залучення до участі у таких заходах своїх співробітників, партнерів, громадськість, а також земляків та гостей краю.
  1. Сторони ініціюватимуть організацію та проведення спільних заходів, з метою пропаганди власної, статутної та іншої діяльності, а також – на підтримку загальнополітичного курсу України щодо інтеграції до європейських інституцій, з урахуванням факторів розвитку загальноєвропейських процесів у таких сферах, як: туристично-рекреаційній, інформаційно-краєзнавчій та етнографічно-фестивальній. 
  1. Сторони домовляються, що пропагуватимуть діяльність одна одної з використанням усіх, власних та наявних можливостей, виходячи з потреб та з урахуванням актуальності сьогодення. При цьому, Сторони можуть призначити відповідального за таку діяльність та взаємини одна з одною, про що, письмово – інформують іншу Сторону. 
  1. Меморандум укладається з метою здійснення подальшої співпраці між Сторонами, а також для підготовки Договору про державно-приватне партнерство. Така підготовка здійснюється робочими групами, які можуть утворюватися кожною Стороною, окремо. 
  1. Меморандум складається у двох оригінальних примірниках, які підписуються Сторонами або уповноваженими особами Сторін.