МЕМОРАНДУМ
між редакцією UNICUM – Унікальне Закарпаття та IASEED

  • Автор запису:
  • Категорія запису:Меморандуми

про медіальну співпрацю

          Редакція UNICUM – Унікальне Закарпаття(м. Ужгород, Закарпатської області) та
          Інформаційно-аналітична служба «Європейсько-Східний діалог»
(IASEED, м. Прага, Чеська Республіка)

          – керуючись намірами поширювати та пропагувати серед широкої громадськості Чеської Республіки та України: інформаційно-аналітичні, історично-краєзнавчі, туристично-пізнавальні та національно-патріотичні практики власної діяльності; 
          – з метою організації та розширення співпраці між громадськими інституціями, фізичними та юридичними особами обох країн;
          – виходячи із загальнополітичного курсу України щодо інтеграції до європейських інституцій та з урахуванням позитивних факторів розвитку загальноєвропейських процесів у таких сферах, як: інформаційно-аналітична, історично-краєзнавча, туристично-пізнавальна і національно-патріотична, домовились об’єднати власні зусилля в наступному:

  1. Сторони погоджуються на взаємний обмін інформацією про власну, поточну діяльність, в інформаційно-аналітичних, історично-краєзнавчих, туристично-пізнавальні та національно-патріотичних сферах, з метою ознайомлення: своїх читачів, партнерів та клієнтів про таку, з подальшим розміщення такої в Інтернеті, на веб-сторінках кожної зі Сторін. Обмін інформаціями відбуватиметься в електронному виді. 
  1. Сторони, за власною ініціативою, будуть запрошувати одна одну на організовувані масові заходи, як-то: Свято видання, Виставки, Дні відкритих дверей, Зустрічі тощо, з метою пропаганди та залучення до участі у таких мироприємствах своїх читачів, партнерів та клієнтів. 
  1. Сторони ініціюватимуть організацію та проведення спільних заходів, з метою пропаганди власної, статутної діяльності, а також на підтримку загальнополітичного курсу України щодо інтеграції до європейських інституцій, з урахуванням факторів розвитку загальноєвропейських процесів у таких сферах, як: інформаційно-аналітичні, історично-краєзнавчі й національно-патріотичні.
  1. Сторони домовляють про пропагування діяльності одна одної з використанням усіх, власних та наявних можливостей, виходячи з потреб та з урахуванням актуальності сьогодення. При цьому, Сторони можуть призначити відповідального за таку діяльність та взаємини одна з одною, про що, письмово – інформують іншу Сторону. 
  1. Меморандум укладається з метою здійснення подальшої співпраці між Сторонами, а також – через можливу підготовку Договору про медіальне партнерство й співробітництво. Така підготовка здійснюється робочими групами, які можуть утворюватися кожною Стороною, окремо. 
  1. Меморандум складається у двох оригінальних примірниках, які підписуються уповноваженими особами Сторін.